قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

راهنماي تدريس تجويد قرآن ـ سطح 2

نویسنده: محمدي پرچوي رضا

خلاصه کتاب

اين كتاب براي استفاده ي مربيان عزيزي كه قصد تدريس تجويد سطح دو قرآن كريم را دارند تهيه و تنظيم شده است و از آن جا كه مولف براي تدوين آن به پيش از ده ها كتب عربي و فارسي در اين زمينه مراجعه و با تحقيق و بررسي آنها، متني مشترك و روان را گزينش نموده، مي توان مربيان با در اختيار داشتن آن، از مراجعه به ديگر كتب آموزش تجويد، بي نياز خواهند بود. مطالب اين كتاب حول سه محور اساسي زير تنظيم شده است: بخش اول: تعيين اهداف آموزشي هر درس است و براي هر درس مجموعه انتظاراتي را كه مربي از قرآن آموزان دارد به ترتيب اولويت ذكر شده. بخش دوم: اين بخش به مراحل تدريس اختصاص يافته تقدم و تأخر موضوعات جزئي هر درس به شكلي منطقي بيان شده است و مربي با توجه مراحل به گزينش روش هاي تدريس مي پردازد و كليه ي نيازمندي هاي هر درس در اين بخش معين مي شود تا مربي به صورت آگاهانه و با تفكر قبلي محتواي درس را برنامه ريزي و اجرا نمايد. بخش سوم: اين بخش به روش هاي تدريس هر درس اختصاص دارد و بيش ترين حجم كتاب را در بر مي گيرد و براي هر موضوع و سرفصلي مجموعه روش هاي قابل اجرا و مناسب به مربيان عزيز معرفي شده است كه داراي مراحل متفاوتي است كه بطور مفصل بيان شده است.


ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160