مدیر مسئول
سيد محمد مهدي طباطبايي
آدرس
قم، خيابان معلم، كوچه شماره 14، پلاك 25، كد پستي 37156
خلاصه کتاب
مدرك تحصيلي سندي علمي است لذا علاوه بر اين كه بيانگر گذراندن برنامه آموزشي است، قابليت ها و توانمندي هاي علمي و تخصصي دارنده ي آن را نيز مشخص مي كند و از طرفي مي تواند جايگاه شغلي دارنده ي آن مدرك را درمراكز علمي، فرهنگي، ادارات، موسسات كشوري و جهاني روشن سازد. در نظام آموزشي جديد بر اساس مصوبه 313 شوراي عالي حوزه، مدارك علمي تحت عناوين سطح يك، دو، سه و چهار به دانش آموختگان در سطوح ياد شده اعطا مي گردد. بديهي است اجراي منظم و مطلوب اين امر به آيين نامه اي جامع و روشن نياز دارد، بر اين اساس شوراي مدارك علمي آيين نامه ي اجرايي اعطاي مدارك علمي را به تصويب رساند. اين نوشتار در پي فراهم آوردن زمينه هاي مناسب براي كسب مهارت هاي لازم در زمينه هاي پايان نامه نويسي است و البته خود مجموعه اي از دانش هاي لازم براي نوشت است و نه مهارت.

چگونه پايان نامه بنويسيم؟

  • نویسنده : مقدمي محمود
  • سال چاپ : 1387
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه پاسداران اسلام
  • تیراژ 3000 نسخه
  • شابک 978-964-2956-69-2
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست