مدیر مسئول
محسن اميني
آدرس
خيابان صفائيه، كوچه بيگدلي، كوچه چاوشي، پلاك 79
خلاصه کتاب
از بدو پيدايش و خلقت بشر بر روي كره زمين ارگونومي نيز زاده شده حتي از دوران پاراينه سنگي نيز انسان ها مي كوشيدند ابزار دستي را به گونه اي طراحي كنند كه با استفاده كننده و نوع كار متناسب باشد. در دوران انقلاب صنعتي نيز كوشش هايي جهت كاربرد مفهوم «طراحي انسان محوري» «طراحي انسان محوري» رويكردي است كه در آن طراحي با توجه به ابعاد بدني، محدوديت ها و توانايي هاي انسان انجام مي گيرد. [از متن كتاب]
فهرست

مقدمه و تاريخچه ارگونومي
بخش اول: مفاهيم
فصل اول: آنتروپومتري
فصل دوم: معرفي سيستم انسان ماشين
فصل سوم: انسان به عنوان يك سيستم مركب
فصل چهارم: خستگي
فصل پنجم: كسالت
فصل ششم: بيماري ها و آسيب هاي ناشي از كار
فصل هفتم: عوامل محيطي و تاثير آن بر انسان
فصل هشتم: نوبت كاري
فصل نهم: قابليت نگهداري و تعميرات
فصل دهم: ابعاد پنهان
فصل يازدهم: بيوريتمولوژي
فصل دوازدهم: هوميوپاتي
فصل سيزدهم: بهداشت حرفه اي
بخش دوم: مطالب كاربردي
فصل اول: رنگ
فصل دوم: نور و روشنايي
فصل سوم: صدا
فصل چهارم: موسيقي
فصل پنجم: ابزار
فصل ششم: طراحي محصول
فصل هفتم: كامپيومتر
فصل هشتم: طراحي نمايشگرها
فصل نهم: طراحي كنترل ها
فصل دهم: طراحي ايستگاه كاري
فصل يازدهم: طراحي سيستم هاي آموزشي
فصل دوازدهم: طراحي براي مونتاژ صنعتي
فصل سيزدهم: منزل
فصل چهاردهم: خودرو
فصل پانزدهم: شهر سازي و مبلمان شهري
فصل شانزدهم: برخي نكات تكميلي و كاربردي
منابع

ارگونومي

  • نویسنده : نيكبخت مهدي
  • فصل چاپ : بهار
  • سال چاپ : 1390
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه ستاره
  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 229صفحه
  • شابک 978-6010-91871-5-7
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست