مدیر مسئول
محمد حسن نجفي راد
آدرس
خيابان شهدا (صفائيه) - كوچه آمار - پلاك 42
خلاصه کتاب
حوزه هاي علميه وجامعه كنوني شيعه بيش از هر زماني نيازمند اسوه هاي علمي و عملي مي باشند از اين رو پژوهشكده علوم و فرهنگ اسلامي دفتر تبليغات اسلامي حوزه ي عليمه قم با استقبال از پيشنهاد جمعي از علما و فرزانگان حوزه و دانشگاه صدمين سالگرد رحلت آخوند خراساني را مناسبتي براي كنگره بزرگ داشت وي قرار داده كه آنچه كه پيش رود داريد يكي از ثمرات علمي اين كنگره علمي مي باشد. فقه فتوايي آخوند خراساني، حاصل تلاش جمعي از فرهيختگان حوزه مي باشد كه از حواشي آخوند بر رساله هاي عمليه و يا فتاوي وي در پاسخ به استفتائات و اعلاميه هاي سياسي وي را شامل مي باشد كه در سه جلد آماده شده است و مشتمل بر پانزده كتاب، رساله و حاشيه فقهي از آن شخصيت بزرگ است.

فقه فتوايي آخوند خراساني 3 جلد ـ مشتمل بر پانزده كتاب، رساله و حاشيه فقهي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست