قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

مخزن الاسرار ـ ادبيات كهن


خلاصه کتاب

حكيم جمال الدين ابو محمد الياس بن يوسف بن زكي بن مويد، شاعر بزرگ پارسي گو و بزرگترين شاعر ايراني در سرودن منظومه هاي بزمي در شعر فارسي، است. از مطالعه اشعار نظامي مي توان دريافت كه وي بر بيشتر دانش هاي رايج روزگار خويش مانند ستاره شناسي حكمت و ادبيات عرب تسلط داشته است، نظامي در سرودن داستان هاي عاشقانه بر تمام گذشتگان خود برتري دارد. مخزن الاسرار در سال 570 هجري در بحر سريع در بيست مقاله مشتمل بر مواعظ و حكم سروده شده و از مهمترين منظومه هاي حكمي زبان فارسي است شاعر آن را به نام فخرالدين بهرامشاه بن داوود پادشاه ارزنگان ساخته است. كتاب حاضر علاوه بر نظم شعري به همراه نثري روان براي علاقه مندان ارائه شده است.


ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160نثر مخزن الاسرار
نظم مخزن الاسرار
مناجات اول: در سياست و قهر يزدان
مناجات دوم: در بخشايش و عفو يزدان
در نعت رسول اكرم (صلي الله عليه و آله)
در معراج
نعت اول
نعت دوم
نعت سوم
نعت چهارم
در مدح ملك فخرالدين بهرامشاه بن داود
خطاب زمين بوس
در مقام و مرتبت اين نامه
گفتار در فضيلت سخن
برتري سخن منظوم از منثور
در توصيف شب و شناختن دل
خلوت اول: در پرورش دل
ثمره ي خلوت اول
خلوت دوم: در عشرت شبانه
ثمره ي خلوت دوم
مقالت اول در آفرينش آدم
داستان پادشاه نوميد و آمرزش يافتن او
مقالت دوم در عدل و نگهداري انصاف
حكايت نوشيروان با وزير خود
مقالت سوم در حوادث عالم
حكايت سليمان با دهقان
مقالت چهارم در رعايت از رعيت
داستان پيرزن با سلطان سنجر
مقالت پنجم در وصف پيري
داستان پير خشت زن
مقالت ششم در اعتبار موجودات
داستان سگ و صياد و روباه
مقالت هفتم: در فضيلت آدمي بر حيوانات
داستان فريدون با آهو
مقالت هشتم در بيان آفرينش
داستان ميوه فروش و روباه
مقالت نهم: در ترك مؤونات دنيوي
داستان زاهد توبه شكن
مقالت دهم در نمودار آخر الزمان
داستان عيسي
مقالت يازدهم: در بي وفايي دنيا
داستان موبد صاحب نظر
مقالت دوازدهم: در وداع منزل خاك
داتسان دو حكيم متنازع
مقالت سيزدهم: در نكوهش جهان
داستان حاجي و صوفي
مقالت چهاردهم: در نكوهش غفلت
داستان پادشاه ظالم با مرد راستگوي
مقالت پانزدهم: در نكوهش رشكبران
داستان ملكزاده ي جوان با دشمن پير
مقالت شانزدهم: در چابك روي
داستان كودك مجروح
مقالت هفدهم: در پرستش و تجريد
داستان پير و مريد
مقالت هجدهم: در نكوهش دورويان
داستان جمشيد با خاصگي محرم
مقالت نوزدهم: در استقبال آخرت
داستان هارون الرّشيد با موي تراش
مقالت بيستم در وقاحت ابناي عصر
داستان بلبل با باز
انجام كتاب