مدیر مسئول
عليرضا حمزه اي
آدرس
خيابان امام خميني، 24 متري مطهري شمالي، كوي 14، پ. 22
خلاصه کتاب
كشكول شيخ بهايي، از آثار ارزشمندي است كه از اين عالم و عارف الهي به يادگار مانده است. مولف محترم مطالبي در آن آورده است كه به گفته خودش همه ي افراد به آن تمايل پيدا مي كنند و از آن لذت مي برند. اين كتاب از تفسير و تأويل ها، چشمه ها، اخبار و آثار زيبا و حكمت هاي نو تشكيل يافته است كه تاريكي دلها به واسطه ي آنها روشن مي شود. اين كتاب از كلمه هايي جامع و كامل همچون ماه تابنده و درخشان نگارش يافته كه از بوي دل انگيزش جان ها معطر مي شوند...

كشكول شيخ بهايي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست