مدیر مسئول
عليرضا حمزه اي
آدرس
خيابان امام خميني، 24 متري مطهري شمالي، كوي 14، پ. 22
خلاصه کتاب
اين كتاب با ساير كتاب هاي آموزشي ويرايش كمي متفاوت است. در اين كتاب سعي شده از بُرد اصطلاحات تخصصي دستور زبان و ادبيات، فاصله بگيريم و به نوعي آموزش ويراستاري بپردازيم كه براي همه اقشار ـ با تحصيلات پايين يا بالاـ قابل استفاده باشد. بنابراين، به هيچ وجه نخواسته ايم بيان و واژگان تخصصي به كار بگيريم و تمام آموزش ها به صورت كاربردي، مشخص و قابل فهم براي همه ارائه گرديده است.
فهرست

مقدمه
بخش اوّل: فلسفه ي ويرايش و توصيه هايي به ويراستاران
بخش دوم: نكات فنّي ويرايش
اين كه و آن كه
آنان و آنها
روان شناسي كلمات و افعال
«هاي» جمع
آنها
سال ها
تشديد
«اي» يا «يي»
ي به جاي همزه
اعراب
كسره ي «ياء»
ي اش
جدانويسي چه
علامت تعجّب
ناگهان
1. علامت تعجّب
2. علامت تعجّب
حروف مصوّت واست
علام ويرايش
1. ويرگول
2. ويرگول
3. ويرگول
4. ويرگول
5. ويرگول
6. ويرگول
7. ويرگول
حتّا
جزء و جزو
اوّل، دوم، سوم
افعال معين
افعال نزديك به هم
فعل هاي تكراري
همزه
علايم فنّي قبل از گيومه
عدد يا حروف
كروشه
كاربرد حروف اضافه قبل از قيد
1. ويرگول نقطه
2. ويرگول نقطه
قواعد ويرايش اشعار
همزه اگر اصلي نبود «ياء» مي شود
اقسام «كه»
اقسام «واو»
اقسام «تا»
اقسام «يا»
كه
هيچ
فاصله تا علايم
فاصله كلمات
جناس ها
اعراب
«طاء» يا «تاء»
جدانويسي «تر» و «ترين»
جمله معترضه
خطّ تيره جمله معترضه
پرانتر
گيومه
اعراب «واو»
نئي
ياي وحده
سه نقطه
ادات تعريف و تلعين
نامه و خانه
طريقه ي صحيح نوشتن كلمات
بهترين رنگ خودكار
گزار يا گذار
جدانويسي «به»
جدانويسي
استفاده از «يك»
فرق چنانچه و چنان كه
القاب
شماره پاورقي
شماره ها
تسلّط بر اعصاب
متّصل نويسي و منفصل نويسي
بخش سوم: متن را بكشيم، مؤلّف را نه!

ويراستار يك دقيقه اي ـ آموزش ويرايش براي همه

  • نویسنده : عابديني مطلق كاظم
  • سال چاپ : 1390
  • قطع کتاب : نیم خشتی
  • تیراژ 2000 نسخه
  • تعداد صفحه : 120صفحه
  • شابک 978-600-6512-16-7
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست