مدیر مسئول
سيد علي اصغر حسيني ميلاني
آدرس
خيابان صفائيه كوچه بيگدلي ـ كوچه شيرين ـ كوچه 1 پلاك 75
خلاصه کتاب
علماي اهل سنت، حديثي را از پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم نقل مي كنند كه : به سنت من و سنت خلفاي راشدين تمسك جوييد! آنان اين حديث را در مهم ترين كتاب هاي خود آورده و بسياري از آنها، اين حديث را در شمار صحيح ترين روايات خود قرار داده اند... هم چنين از اين احاديث به عنوان سند توجيه كننده ي امور و احكام گذشته و دستاويز اعمال و قضاياي بعدي، بهره برداري شده است. كتاب حاضر به بررسي و نقد اين حديث پرداخته است، حديث كه وجوب اطاعت از حاكمان و پيروي از سنت خلفاي راشدين را، حتي در صورت مغاير بودن حكومت وسنت آنان با موازين شرعي، مورد تاكيد قرار مي دهد. كتاب حاضر به كنكاش همه جانبه پيرامون اين حديث پرداخته و آنرا به گونه اي كاملاً محققانه بررسي نموده است.

سنت پيامبر يا سنت خلفا؟!

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست