مدیر مسئول
سيد علي اصغر حسيني ميلاني
آدرس
خيابان صفائيه كوچه بيگدلي ـ كوچه شيرين ـ كوچه 1 پلاك 75
خلاصه کتاب
آيات بسياري از قرآن كريم بيانگر ولايت و امامت پس از رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم است يكي از آن آيات آيه مباركه مباهله است كه در شأن اهل بيت عليهم السلام نازل شده است. بزرگان اهل سنت در كتاب هاي معتبر خود به اين امر اعتراف و اذعان نموده اند. هر چند برخي از آنان در شبهه پراكني پيرامون اين فضيلت كوشيده اند. اما علماي شيعه با پيروي از ائمه عليهم السلام براي تبيين ولايت وامامت پس از پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم به اين آيه استدلال نموده اند. كتاب پيش رو نگاهي به تفسير اين آيه مباركه دارد و با تكيه بر روايات موجود در منابع اهل سنت به تبيين ولايت و امامت بعد از رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم پرداخته و در لابه لاي بحث به ذكر كلمات حافظان بزرگ آنان مي پردازد، كتاب حاضر در چهار بخش سامان يافته است. بخش اول: آيه مباهله و شأن نزول آن بخش دوم: تلاش هاي بيهوده و دروغ هاي عجيب و غريب بخش سوم: دلالت آيه مباهله بر امامت بخش چهارم: آيه مباهله و پاسخ به شبهات مخالفان
فهرست

بخش يكم آيه مباهله و شأن نزول آن
نزول آيه مباهله در شأن اهل بيت عليهم السلام
راويان حيث مباهله از صحابه و تابعين
راويان حديث مباهله از بزرگان تفسير و حديث
نگاهي به متن حديث مباهله در كتاب هاي معتبر
به روايت ابن عساكر
به روايت احمد بن حنبل
به روايت مسلم
به روايت ترمذي
به روايت نسائي
به روايت حاكم نيشابوري
به روايت ابن حجر عسقلاني
تأمّلي در نقل گوناگون عالمان اهل سنّت
توجيه نووي
بررسي و نقد توجيه نووي
به روايت ابن شبّه
به روايت حسين بن حكم حبري
به روايت طبري
به روايت سيوطي
به روايت زمخشري
به روايت ابن اثير
به روايت حسكاني
به روايت ابن كثير
به روايت قاري
حديث مباهله و نگاهي به سند آن
اميرمؤمنان علي عليه السلام و نوشتن صلح نامه
روز مباهله و نگاهي به اعمال مستحبي آن
بخش دوم تلاش هاي بيهوده و دروغ هاي عجيب و غريب
حديث مباهله و تلاش هاي بيهوده برخي عالمان
1. پنهان و سانسور اصل حديث
2. پنهان و سانسور حديث مباهله
بخاري و حديث مباهله
نگاهي به تحريف بخاري
ابن حجر عسقلاني و توجيه تحريف بخاري
ابن سعد و حديث مباهله
طبري و حديث مباهله
ابن جوزي و حديث مباهله
ابن خلدون و حديث مباهله
3. پنهان و سانسور نام علي!!
4. حذف نام علي عليه السلام و افزودن «برخي از صحابه پيامبر»
5. تحريف روايت با افزودن نام عائشه و حفصه
6. حذف نام فاطمه عليها السلام و افزودن نام هاي ابوبكر با پسرش، عمر با پسرش و عثمان با پسرش
بررسي و نقد اين روايت ساختگي
بخش سوم دلالت آيه مباهله بر امامت
جايگاه ويژه روز مباهله
آيه مباهله و استدلال به آن
امام رضا عليه السلام و استدلال به آيه مباهله
شيخ مفيد و استدلال به آيه مباهله
سيد مرتضي و استدلال به آيه مباهله
شيخ طوسي و استدلال به آيه مباهله
شيخ اربلي و استدلال به آيه مباهله
شيخ بياضي و استدلال به آيه مباهله
شيخ نصيرالدين طوسي و استدلال به آيه مباهله
علامه حلّي و استدلال به آيه مباهله
خلاصه استدلال به آيه مباهله
تقويت دلالت آيه با روايات
استدلالي ديگر بر برتري اميرمؤمنان علي عليه السلام
بخش چهارم آيه مباهله و پاسخ به شبهات مخالفان
امام معتزلي ها و شبهه او
بررسي و نقد ديدگاه امام معتزلي ها
آيه مباهله و ديدگاه و استدلال ابن تيميه
بررسي و نقد و ديدگاه ابن تيميّه
آيه مباهله و ديدگاه ابو حيّان
بررسي و نقد ديدگاه ابوحيّان
آيه مباهله و ديدگاه قاضي ايجي
بررسي و نقد ديدگاه قاضي ايجي
آيه مباهله و ديدگاه ابن روزبهان
بررسي و نقد ديدگاه ابن روزبهان
آيه مباهله و ديدگاه دهلوي
بررسي و نقد ديدگاه دهلوي
آيه مباهله و ديدگاه آلوسي
آيه مباهله و ديدگاه شيخ محمّد عبده
بررسي و نقد ديدگاه شيخ محمّد عبده
آيه مباهله و نكات تكميلي
پاسخ پاياني
كتاب نامه

سلسله پژوهش هاي اعقتادي 36 ـ نگاهي به تفسير آيه مباهله (پژوهشي در تفسير و شأن نزول آيه مباهله)

  • نویسنده : حسيني ميلاني سيد علي
  • سال چاپ : 1390
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه ستاره
  • تیراژ 2000 نسخه
  • تعداد صفحه : 192صفحه
  • شابک 978-600-5348-44-6
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست