مدیر مسئول
احمد صبوري
آدرس
خ. امامزاده ابراهيم، ك. هشتم، پ. 11
خلاصه کتاب
كتاب حاضر كه پيش رو داريد، حاوي بحث هاي علمي، فلسفي، اعتقادي است كه به عنوان (هرمنوتيك) مدتي است از غرب وارد فضاي علمي كشور شده و چالش هايي را در عرصه دين پژوهي پديد آورده است. از اينرو مباحث هرمنوتيكي محور گفتگو و تبادل نظر ميان فرهيختگان حوزه و دانشگاه گرديده است. در اين مدت استقبال شاياني توسط پژوهشگران در آشنايي با اين نوع مباحث و تطبيق آن با مباحث تفسيري صوت پذيرفته است. به خاطر ضرورت اهتمام دانشجويان و طلاب به مطالعه و آشنايي با مباني هرمنوتيكي و چگونگي تطبيق با متون تفسيري و تحليل و بررسي آن توسط كتاب پيش رو انجام گرفته است.

حلقه مطالعاتي متن و هرمنوتيك

  • نویسنده : مختاري مازندراني محمد حسين
  • فصل چاپ : بهار
  • سال چاپ : 1391
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه مشعر
  • تیراژ 3000 نسخه
  • تعداد صفحه : 312صفحه
  • شابک 978-964-6424-99-9
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست