مدیر مسئول
علي صدرايي نيا
آدرس
خيابان توحيد – كوچه 15 – پلاك 24
خلاصه کتاب
آقا محمد بيدآبادي از معدود كساني است كه توانست روح بلند خود را از چنگال تعلقات عالم مادي رها ساخته و نفسش را با واردات غيبي و حكمت هاي لدني منور سازد. به همين دليل رفتار و گفتار او شور در جانها افكند و طالبان معرفت را به وجد مي آورد. به طوري كه فقيه زاهدي چون ميرزاي قمي براي نوشيدن قدحي از معرفت وي به در خانه اش مي آمد و از بيد آبادي استمداد مي نمود. دراين اثر آنچه از آثار و احوال اين عارف وارسته بر جاي مانده، جمع آوري و بر اساس آنها انديشه هاي وي ترسيم گرديده است. در اين طبع تعليقات مدققانه حضرت آيت الله العظمي سيد موسي شبيري زنجاني آورده شده است.

آشناي حق، انديشه ها و رفتارهاي سلوكي آقا محمد بيدآبادي

  • نویسنده : صدرايي خويي علي
  • سال چاپ : 1391
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه گل وردي
  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 296صفحه
  • شابک 978-600-91815
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست