مدیر مسئول
داود شعبانپور سياهكده
آدرس
بلوار معلم - 10 متري معلم - كوچه 5 - پلاك 4
خلاصه کتاب
معرفي زنان موفق به عنوان الگو مي تواند كمك شايان توجهي به بانوان بنمايد. چرا كه از گذشته تا كنون شاهد ظهور زناني هستيم كه با شناخت خود و رهايي از غفلت و خود فراموشي به مقامات رفيعي نائل شده اند و معرفي آنها مي تواند هويتي قويم و با اقتدار به دختران و زنان جوان جامعه ببخشد همان هويتي كه زنان عصر حاضر تشنه رسيدن به آن هستند. اين نوشتار سعي دارد اطلاعات و دانستني هايي را به مخاطب عرضه كند كه هم تلنگري براي زنان باشد، هم گستره وسيع توانايي زنان را نشان دهد. بر اين اساس الگوهايي بي بديل را معرفي مي كند تا معرفت ملموس تري از زن نمونه ارائه كرده باشد.
فهرست

مقدمه
فصل اول
غرب و مهدويت
مهدويت
فصل دوم
توانايي زنان در امر تهذيب نفس
توانايي زنان در امر تهذيب نفس
فصل سوم
تأثير تهذيب نفس بانوان در روابط با همسران
تأثير تهذيب نفس بانوان در روابط با همسران
فصل چهارم
تربيت نسل منتظر
تربيت نسل منتظر
خودسازي مادر
تربيت كودك منتظر
تربيت نوجوان منتظر
تربيت جوان منتظر
فصل پنجم
زن و عبادت
زن و عبادت
فصل ششم
حجاب، سلاح زن
حجاب، سلاح زن
فصل هفتم
زنان و دوري از تجمل گرايي
زنان و دوري از تجمل گرايي
فصل هشتم
نقش زنان در مقابله با تهاجم فرهنگي
نقش زنان در مقابله با تهاجم فرهنگي
ترويج فرهنگ برهنگي
دختران و آسيب هاي عروسك باربي
اشتغال زنان و محو شدن نقش هاي همسري و مادري
سوء استفاده از برخي احاديث پيرامون زنان و سياه نمايي زندگي زنان مسلمان
ترويج مكتب فمينيسم
فصل نهم
زن و دانش
زن و دانش
فصل دهم
زن و بينش سياسي
زن و بينش سياسي
فصل يازدهم
زنان و مبارزات انقلابي
زنان و مبارزات انقلابي
شهيد نورا جمال شلهوب
شهيد دارين محمد أبوعيشه
شهيد آيات محمد الاخرس
شهيد عندليب خليل طقاطقه
شهيد هبه عازم دراغمه
شهيد هنادي تيسير جرادات
مادر شهيد، ريم صالح الرياشي
فصل دوازدهم
زن، جهاد، شهادت
زن، جهاد، شهادت
1. حضور نظامي در جنگ
2. حضور غيرنظامي
الف) تشجيع روحيه رزمندگان و ترويج شجاعت و روحيه شهادت طلبي
ب) امدادرساني و پرستاري از مجروحين
ج) تخليه شهدا از ميدان جنگ و تدفين آنها
د) جهاد مالي زنان
هـ) همكاري اطلاعاتي
3. اسارت
مصونيت از بيماري خطرناك غيبت
پرهيز از حسادت
پرهيز از پرگويي
كتابنامه

زنان منتظر ـ آنچه كه يك زن منتظر بايد بداند

  • نویسنده : ذاكري سميه
  • سال چاپ : 1390
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه دژ
  • تیراژ 5000 نسخه
  • تعداد صفحه : 292صفحه
  • شابک 978-600-92410-4-0
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست