مدیر مسئول
طهوري سيده‌زهرا
آدرس
بلوار سميه، خ. سميه 18، فرعي دوم، پ. 26
خلاصه کتاب
ابو محمد الياس بن يوسف نظامي گنجه اي استاد بزرگ در داستان سرايي و يكي از ستون هاي استوار شعر پارسي است. وي علاوه بر پنچ گنج يا خمسه (مخزن الاسرار، خسرو و شيرين، ليلي و مجنون، هفت پيكر، اسكندرنامه) ديواني از قصيده ها و غزل ها نيز داشته كه اكنون قسمتي از آن در دست است. نظامي بي شك از استادان شعر پارسي و از شاعراني است كه توانست با ايجاد يا تكميل سبك و روش خاصي توفيق يابد. اگر چه داستان سرايي در زبان پارسي پيش از او شروع شده و سابقه داشته است ليكن تنها شاعري كه تا پايان قرن ششم توانست اين نوع شعر را در زبان پارسي به حد اعلاي تكامل برساند نظامي مي باشد.
فهرست

زندگينامه
بخش 1 ـ به نام ايزد بخشاينده
بخش 2 ـ نعمت پيغمبر اكرم (صلي الله عليه و آله)
بخش 3 ـ برهان قاطع در حدوث آفرينش
بخش 4 ـ سيب نظم كتاب
بخش 5 ـ در مدح شروانشاه اختسان به منوچهر
بخش 6 ـ خطاب زمين بوس
بخش 7 ـ سپردن فرزند خويش به فرزند شروانشاه
بخش 8 ـ در شكايت حسودان و منكران
بخش 9 ـ در نصيحت فرزند خود محمد نظامي
بخش 10 ـ ياد كردن بعضي از گذشتگان خويش
بخش 11 ـ آغاز داستان
بخش 12 ـ عاشق شدن ليلي و مجنون به يكديگر
بخش 13 ـ در صفت عشق مجنون
بخش 14 ـ رفتن پدر مجنون به خواستاري ليلي
بخش 15 ـ زاري كردن مجنون در عشق ليلي
بخش 16 ـ بردن پدر مجنون را به خانه كعبه
بخش 17 ـ پند دادن پدر مجنون را
بخش 18 ـ حكايت
بخش 19 ـ در احوال ليلي
بخش 20 ـ خواستاري ابن سلام ليلي را
بخش 21 ـ رسيدن نوفل به مجنون
بخش 22 ـ جنگ كردن نوفل با قبيله ليلي
بخش 23 ـ عتاب كردن مجنون با نوفل
بخش 24 ـ مصاف كردن نوفل بار دوم
بخش 25 ـ رهانيدن مجنون آهوان را
بخش 26 ـ سخن گفتن مجنون با زاغ
بخش 27 ـ بردن پيرزن مجنون را در خرگاه ليلي
بخش 28 ـ دادن پدر ليلي را به ابن سلام
بخش 29 ـ آگاهي مجنون از شوهر كردن ليلي
بخش 30 ـ رفتن پدر مجنون به ديدن فرزند
بخش 31 ـ وداع كردن پدر مجنون را
بخش 32 ـ آگاهي مجنون از مرگ پدر
بخش 33 ـ انس مجنون با وحوش و سباع
بخش 34 ـ نيايش كردن مجنون به درگاه خداي تعالي
بخش 35 ـ رسيدن نامه ليلي به مجنون
بخش 36 ـ نامه مجنون در پاسخ ليلي
بخش 37 ـ آمدن سليم عامري خال مجنون به ديدن او
بخش 38 ـ ديدن مادر مجنون را
بخش 39 ـ آگاهي مجنون از وفات مادر
بخش 40 ـ خواندن ليلي مجنون را
بخش 41 ـ غزل خواندن مجنون نزد ليلي
بخش 42 ـ آشنا شدن سلام بغدادي با مجنون
بخش 43 ـ وفات يافتن ابن سلام شوهر ليلي
بخش 44 ـ صفت رسيدن خزان و درگذشتن ليلي
بخش 45 ـ وفات مجنون بر روضه ليلي
بخش 46 ـ ختم كتاب به نام شروانشاه

ليلي و مجنون

  • نویسنده : نظامي گنجوي
  • سال چاپ : 1391
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه واصف
  • تیراژ 1500 نسخه
  • تعداد صفحه : 176صفحه
  • شابک 978-600-6549-08-8
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست