مدیر مسئول
محمود قطبي
آدرس
45 متري صدوق كوچه پنجاه و دوم پلاك 40
خلاصه کتاب
ايام جواني يكي از حساس ترين دوره هاي زندگي انسان است و بين كليه ملل مورد توجه مخصوص بوده و آن را تحولي مهم و انقلابي پر ارج در حيات آدميان تلقي كرده اند. جوانان نقش مهم و تعيين كننده اي در ساختن جامعه به عهده دارند از اين رو شناخت ويژگيهاي روحي و جسمي آنها مي تواند كمك شاياني به مربيان و مسولان امور در نحوه برخورد با آنان بنمايد از آنجا كه اسلام آيين زندگي است و تئوري غير قابل عمل نيست لذا اهميت دارد كه ديدگاه اسلام در رابطه با ايام جواني تبيين گردد. اين كتاب در نظر دارد تربيت اخلاقي را از ديدگاه اسلام در جواني كه سن فضيلت پذيري و از مراحل اساسي شكل گيري شخصيت اخلاقي است مورد مطالعه و بررسي قرار دهد.
فهرست

پيشگفتار
فصل اول: اهميّت جواني
اهميت جواني
جواني بهترين دوران تربيت اخلاقي
فصل دوم: مفهوم تربيت اخلاقي از ديدگاه اسلام
مفهوم تربيت اخلاقي از ديدگاه اسلام
تعريف تربيت
تعريف اخلاق
رابطه تربيت و اخلاق
ابعاد تربيت
1. تربيت جسم
2. تربيت عقلي و فكري
3. تربيت روحي و اخلاقي
ابعاد تربيت اخلاقي
1. بعد شناختي
2. بعد عاطفي
3. بعد عملي يا رفتاري
فصل سوم: مهمترين اهداف تربيت اخلاقي جوانان از ديدگاه اسلام
مهمترين اهداف تربيت اخلاقي جوانان از ديدگاه اسلام
مفهوم هدف در تعليم و تربيت
منابع اهداف تربيت اخلاقي در اسلام
طبقه بندي اهداف تربيت اخلاقي
1. اهداف جزيي يا رفتاري
2. هدف غايي
3. اهداف كلي
اهداف تربيت اخلاقي در خصوص ارتباط جوانان با خدا
1. عبادت و پرستش خداوند
2. تشكر و سپاس از خداوند
3. تقواي الهي
هدفهاي تربيت اخلاقي در خصوص ارتباط جوانان با خود
1. خودشناسي
2. حفظ و احياي فطرت پاك خود
3. هدايت به راه مستقيم
4. پرورش روح حقيقت جويي
5. تسلط بر نفس
6. شناخت فضائل و رذائل اخلاقي
اهداف تربيت اخلاقي در خصوص ارتباط جوانان با ديگران
1. پرورش روح اخوّت و برادري
2. پرورش روحيه عدالتخواهي
3. پرورش روحيه ايثار و انفاق و احسان
4. خوشروئي و حسن معاشرت و احترام به ديگران
5. روحيه گذشت و مهرباني
اهداف تربيت اخلاقي جوانان در ارتباط با طبيعت
1. پرورش روحيه دوري از اسراف و تبذير
2. پرورش روحيه كار و تلاش و سازندگي
فصل چهارم: عمده ترين اصول تربيت اخلاقي جوانان از ديدگاه اسلام
عمده ترين اصول تربيت اخلاقي جوانان از ديدگاه اسلام
1. اصل معرفت
2. اصل كرامت نفس انسان
3. اصل ايجاد شرايط و موقعيت مناسب
4. اصل آزادي و اختيار انسان
فصل پنجم: مهمترين عوامل مؤثر در تربيت اخلاقي جوانان از ديدگاه اسلام
مهمترين عوامل مؤثر در تربيت اخلاقي جوانان از ديدگاه اسلام
1. خانواده
محيط خانواده
محبت والدين
محبت افراطي و تبعيض بين فرزندان
2. مدرسه
الف ـ نقش الگويي معلم
ب ـ آموزش اخلاقي در مدرسه
3. دوستان و همسالان
اهميت و نقش دوستان و همسالان
ويژگيهاي دوستي و رفاقت جوانان
فصل ششم: مهمترين روشهاي تربيت اخلاقي جوانان از ديدگاه اسلام
مهمترين روشهاي تربيت اخلاقي جوانان از ديدگاه اسلام
اهميت روش در تربيت اسلامي
1. روش الگويي
اهميت روش الگويي در اسلام
نقش الگوها در تربيت اخلاقي
فايده الگوها در تربيت اخلاقي
2. روش محبت
3. روش تشويق و تنبيه
روش تشويق
روش تنبيه
تنبيه بدني
تنبيه غير بدني
4. روش امر به معروف و نهي از منكر
1. مفهوم معروف و منكر
2. اهميت روش امر به معروف و نهي از منكر
3. اهميت امر به معروف و نهي از منكر در تربيت اخلاقي
4. شرايط امر به معروف و نهي از منكر
فصل هفتم: نمونه هاي تاريخي از مشاركت اجتماعي و مسئوليت پذيري جوانان
نمونه هاي تاريخي از مشاركت اجتماعي و مسئوليت پذيري جوانان
1. مصعب بن عمير
2. عتاب بن اسيد
3. اسامة بن زيد
4. معاذ بن جبل
كتابنامه

اسلام و جوانان ـ تربيت اخلاقي جوانان از ديدگاه اسلام

  • نویسنده : دهقاني اشكذري علي محمد
  • فصل چاپ : زمستان
  • سال چاپ : 1392
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه زلال كوثر
  • تیراژ 3000 نسخه
  • تعداد صفحه : 160صفحه
  • شابک 978-964-8504-27-9
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست