قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

پيشواي پارسايان

نویسنده: فلاح تفتي محمد حسين

خلاصه کتاب

كتاب شريف تجريد از آثار گرانسنگ مرحوم خواجه نصير طوسي است كه علامه بر آن شرحي نوشته اند. كتاب حاضر با نام، پيشواي پارسيان ترجمه و شرحي است بر قسمت امامت آن كه با متن شيخ طوسي آورده شده است و سعي شده متن كتاب به فارسي روان و بدون ملامت باشد تا مخاطباني كه به زبان عربي آشنايي ندارند، بتوانند از مطالب پرمغز و مستدل آن كتاب ارزشمند بهره مند شوند. تا بر معرفت و علم خود نسبت به اين ركن اصيل و اصل اعتقادي خود افزايش دهند.


ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160پيشگفتار
بخش يكم: امامت عامه
لطف بودن امامت
بودن امام عليه السلام در هر زمان
معناي عصمت
برهان وجوب عصمت امام عليه السلام
ادلّه نقلي عصمت امام عليه السلام
آيات عصمت
شناسايي صادقين
معصومان از زبان معصومان
استدلال هشام بر عصمت امام عليه السلام
عدم تنافي عصمت با قدرت بر گناه
عصمت، تفضلي از جانب خدا
مسئله برتري امام عليه السلام
سخن شهيد قاضي نورالله شوشتري
لزوم نصب امام عليه السلام
بخش دوم: امامت خاص
فصل يكم: نصوص امامت حضرت علي عليه السلام
حديث يوم الدار
عقد اخوت
لقب اميرالمؤمنين عليه السلام
آيه ولايت
حديث غدير
غدير از مسلمات تاريخ
سخن مرحوم علامه اميني
حديث منزلت
حديث منزلت از طريق اهل سنّت
جانشيني رسول خدا در مدينه
تصريح پيامبر به وصايت علي عليه السلام
معجزات حضرت علي عليه السلام
1. كندن در خيبر
2. صحبت كردن با اژدها
3. برداشتن سنگ بزرگ روي چاه
4. جنگيدن با جنّيان
5. برگشتن خورشيد (رد الشمس)
برگشت خورشيد در زمان پيامبر
برگشت خورشيد بعد از پيامبر
سه دليل ديگر از قرآن بر امامت علي عليه السلام
دليل مشترك بر رد صلاحيت خلفاي سه گانه
عدم صلاحيّت ظالم براي امامت
سخن قوشچي
گفتار يكي از اساتيد علامه طباطبايي
مشتق، حقيقت در گذشته و حال
دعوت حضرت ابراهيم عليه السلام
سخن فخر رازي
فصل دوم: مطاعن خلفاي سه گانه مطاعن ابوبكر
مخالفت با كتاب خدا
ادعاي ارث همسران پيامبر صلي الله عليه و آله
ارث طلبي عايشه و حفصه
منع از فدك
يكم: فدك ملك رسول خدا صلي الله عليه و آله
دوم: بخشيدن فدك به فاطمه عليها السلام
سوم: ادعاي نحله از سوي فاطمه عليها السلام
چهارم: گواهي اميرالمؤمنين و ام ايمن
پنجم: فدك در دست اهل بيت
شكايت دختر ابولهب به پيامبر صلي الله عليه و آله
ناديده گرفتن مقام فاطمه عليها السلام
فضيلت اميرالمؤمنين و فاطمه عليهما السلام
وصيّت فاطمه عليها السلام به دفن شبانه
اقرار ابوبكر به عدم صلاحيت خود
يكم: اقاله ابوبكر
مناظره امام هشتم عليه السلام
دوم: عروض شيطان بر او
سوم: بيعت بي تفكر مردم
چگونگي بيعت ابوبكر از زبان عمر
فلته نبودن بيعت با علي عليه السلام
چهارم: شك او در امامتش
پنجم: تعيين جانشين
وصيت ابوبكر به خلافت عمر
دلسوزي عايشه
تعيين جانشين بي كفايت
ششم: تخلف از لشكر اسامه
لشكر اسامه بعد از وفات پيامبر صلي الله عليه و آله
مسئوليت ندادن پيامبر به ابوبكر
هفتم: عالم نبودن به احكام
1. سوزاندن فجائه
2. كلاله
آرزوي عمر براي كلاله
3. ميراث جده
جاري نكردن حدّ الهي
علم علي عليه السلام
هشتم: دفن در خانه رسول خدا صلي الله عليه و آله
نهم: آتش زدن خانه حضرت زهرا عليها السلام
دهم: اعتراض امام حسن و حسين عليهما السلام به ابوبكر
مطاعن عمر
يكم: حكم سنگسار
دوم: عدم تدبر در قرآن
سوم: عدم آگاهي از احكام
چهارم: تبعيض در اعطاي بيت المال
پنجم: صد گونه قضاوت
ششم: تحريم دو متعه توسط عمر
حكم مامون عباسي به حليت متعه
تعصب بيجا
هفتم: مخالفت با كار پيامبر
نظر عمر درباره شوراي شش نفره
انتصاب خليفه
هشتم: پاره كردن نامه فاطمه عليها السلام
مطاعن عثمان
يكم: مسلط كردن فاسقان بر مردم
1. وليد بن عقبه حاكم كوفه
2. عبدالله بن أبي سرح
دستور قتل محمد بن ابوبكر
دوم: فاميلگيري
سوم: افزون طلبي براي خود
چهارم: رفتار بد با صحابه
معرفي ابن مسعود
دستور حمله به ابن مسعود
كتك خودن ابن مسعود در دفن ابوذر
مرگ ابن مسعود
كتك خوردن عمار ياسر
كشته شدن عمار به دست گروه باغي
تناقضي آشكار
اجتهاد در مقابل نص
آگاهي معاويه و عمروعاص از حديث پيامبر صلي الله عليه و آله
اهانت به ابوذر و تبعيد او به ربذه
منزلت ابوذر
پنجم: تعطيل حدود الهي
كشته شدن «هرمزان» به دست فرزند عمر
ترك قصاص توسط عثمان
ابولؤلؤ قاتل عمر
ششم: انزواي او نزد صحابه
دفن «عثمان» بعد از سه روز
فصل سوم: برتري علي عليه السلام بر ديگر اصحاب
1. برتري در جهاد
علي عليه السلام در جنگ بدر
علي عليه السلام صاحب لواي پيامبر صلي الله عليه و آله
كشته شدن شجاعان قريش به دست علي عليه السلام
علي عليه السلام جوانمرد يگانه
علي عليه السلام در جنگ احد
علي عليه السلام پرچم دار جنگ احد
علي عليه السلام در جنگ أحزاب
علي عليه السلام و سعد بن ابي وقاص
فضيلت جهاد علي عليه السلام در روز خندق
علي عليه السلام در جنگ خيبر
كشته شدن مرحب يهودي
كندن درب خيبر
خصوصيات در خيبر
علي عليه السلام در غزوه حنين
2. اعلم بودن حضرت علي عليه السلام
علي عليه السلام از كودكي در كنار پيامبر صلي الله عليه و آله
خردسالي علي عليه السلام از زبان ايشان
3. علي عليه السلام جان پيامبر
4. سخاوت برتر علي عليه السلام
انفاق در شب و روز
آيه اي كه تنها علي عليه السلام به آن عمل نمود
5. زهد برتر علي عليه السلام
6. عبادت برتري علي عليه السلام
حلم برترين علي عليه السلام
خلق برتر علي عليه السلام
تحليل ابن ابي الحديد
توجيهي ضعيف و بي دليل
پاسخ علي عليه السلام به عمروعاص
9. سبقت ايماني علي عليه السلام
10. فصاحت برتر علي عليه السلام
11. رأي محكم تر علي عليه السلام
مشورت عمر
12. اهتمام بيشتر علي عليه السلام به اجراي حدود
برخورد علي عليه السلام با برادرش عقيل
13. علي عليه السلام نخستين حافظ قرآن
14. علي غيب علي عليه السلام
خبر كشته شدن ذي الثديه
شرح حال ذوالثديه
اخبار علي عليه السلام از قاتل فرزندش
اخبار علي عليه السلام از آمدن حجاج
اخبار علي عليه السلام از به دار آويخته شدن ميثم
15. مستجاب الدعوه علي عليه السلام
ديوانه شدن بسر بن ارطاه
نابينا شدن عيزار
عاقبت انس به مالك
16 و 17. معجزات علي عليه السلام و اختصاص او به قرابت
18. برادري علي عليه السلام و رسول خدا صلي الله عليه و آله
19. وجوب دوست داشتن علي عليه السلام
20. علي عليه السلام ياور ويژه پيامبر صلي الله عليه و آله
21. تساوي فضايل علي عليه السلام با انبيا
22. برخي روايات ديگر از رسول خدا صلي الله عليه و آله
اول: داستان مرغ بريان شده
دوم: نامزدي فاطمه براي علي عليه السلام از جانب خدا
سوم: بهترين بشر خيرالبشر
چهارم: سيد عرب
23. عدم سابقه كفر علي عليه السلام
24. بهره رساني برتر علي عليه السلام
فصل چهارم: امامان پس از حضرت علي عليه السلام
روايات اهل سنت درباره دوازده امام
نام هاي دوازده امام
بشارت به مهدي عليه السلام
كيفر پيكارگران با علي عليه السلام
مردن جاهلي
مناظره شيخ مفيد با قاضي عبدالجبار
دشمني با اهل بيت عليهم السلام
فسق مخالفان علي عليه السلام
فهرست منابع