مدیر مسئول
محمد حسن اسماعيليان
آدرس
خيابان معلم، ميدان روح الله، انتشارات دارالتفسير - 37157
خلاصه کتاب
اسلام به عنوان كامل ترين بشريت، تمام عناوين مبتلا به انسان ها را بيان و پيرامون آن مباحث را مطرح كرده است. از جمله مباحثي كه عموم انسان ها با آن ها سروكار دارند اموال و هر آن چه كه در آمدها از آن عايد مي شود هستند. در اين كتاب پيرامون چهار مسئله مهم است يعني زكات، خمس، فيء و انفال، و زمين خراج توضيحات كاملي با توجه به مباني فتاواي حضرت آيت الله حسيني حائري بحث شده است و در آن شروط و احكام مربوط به هر يك به تفصيل بيان شده است.

فتاوي في الأموال العامّه

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست