مدیر مسئول
احمد محمد زاده
آدرس
كاشان ، خيابان شهيد رجايي، پاساژ اميركبير
خلاصه کتاب
نامه ي كاشان نام كتاب حاضر است كه در آن به قسمتي از تاريخ و بزرگان، كاشاني و اطراف آن پرداخته شده است و نمونه هايي از اشعار مربوطه به مطلب يا شاعران آن دوران آورده شده است تا هم ياد بودي از بزرگان و پيش قدمان، عرصه ي فرهنگ و ادب باشد و هم اينكه گنجينه اي براي آيندگان باشد كه برخود ببالند كه چنين فرهنگ و تمدن، با ارزشي داشته اند.

نامه كاشان دفتر چهارم

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست