مدیر مسئول
اعظم جواديان
آدرس
خيابان ارم، نرسيده به ميدان شهدا ، داخل سالن نمايشگاه كتاب برقعي ، واحد 4
خلاصه کتاب
فقدان كتابي جامع در زمينه حسابداري هزينه يابي مرحله اي و بخصوص ضايعات كه در برگيرنده تمام مطالب مربوط به آن باشد، نگارنده را بر آن داشته تا با استفاده از تجربياتي كه در طي چند سال تدريس كسب شده و نيز بكارگيري استانداردهاي مربوطه به تدوين كتاب حاضر بپردازد. در تدوين مطالب ضمن استفاده از جديدترين منابع علمي منتشر شده در زمينه حسابداري صنعتي، تلاش بر اين بوده كه مطالب تا حد توان بصورت روان و منظم آورده شود. از نظر مفاهيم و تئوري ديدگاه هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته و جهت تسهيل در امر يادگيري بهتر و جهت افزايش كارايي بيشتر و با توجه به اهميت اين فصل از حسابداري صنعتي براي دانشجوياني كه قصد شركت در آزمون كارشناسي ارشد را دارند، مثال هاي متعددي با حل تشريحي آنها و مسايل و سوالات چهار گزينه اي با حل تشريحي، در پايان هر فصل پيش بيني شده است.
فهرست

فصل اول: سيستم هزينه يابي مرحله اي
سيستم هزينه يابي مرحله اي
مقايسه هزينه يابي مرحله اي و سفارش كار
مراحل تهيه گزارش هزينه توليد
تهيه جدول مقداري توليد
تهيه جدول معادل آحاد تكميلي
تخصيص هزينه ها
روش هاي ميانگين و fifo
مقايسه روش ميانگين و fifo
نكات مهم
مسايل حل شده فصل اول
فصل دوم: ضايعات در سيستم هزينه يابي مرحله اي
تعريف ضايعات
طبقه بندي ضايعات
ضايعات عادي
ضايعات غير عادي
هزينه يابي عادي
ضايعات عادي كه بطور يكنواخت رخ دهند
ضايعات عادي در موقعيت 100٪
ضايعات عادي قبل از درجه تكميل كالاي در جريان ساخت آخر دوره
ضايعات عادي بعد از درجه تكميل كالاي در جريان ساخت آخر دوره
ضايعات عادي قابل فروش
هزينه يابي ضايعات غير عادي
ضايعات از ديدگاه مختلف
نكات مهم
واحدهاي معيوب
واحدهاي معيوب عادي
واحدهاي معيوب غير عادي
هزينه يابي واحدهاي معيوب عادي و غير عادي
مسايل حل شده فصل دوم
مسايل فصل اول و دوم
پروژه
سوالات چهار گزينه اي
پاسخ تشريحي سوالات چهار گزينه اي
منابع

حسابداري هزينه يابي مرحله اي و ضايعات

  • نویسنده : استا سهراب
  • سال چاپ : 1385
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه برهان
  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 160صفحه
  • شابک 964-8798-26-5
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست