مدیر مسئول
اعظم جواديان
آدرس
خيابان ارم، نرسيده به ميدان شهدا ، داخل سالن نمايشگاه كتاب برقعي ، واحد 4
خلاصه کتاب
اينكه خداوند توفيق نموده كتابي به نام، كشف الحرمين، بقاع متبركه و امامزاده هاي استان اصفهان را جمع آوري نموده تا برادران و خواهران مومن براي يافتن بقاع هر يك از امامزادگان در هر مكان دچار زحمت نگردند. جمع آوري اين مطالب از روي اسناد قديم و جديت و فهرست امام زادگان از كتاب خانه آستان قدس رضوي كپي هاي آيت الله محمد مهدي فقيه جلالي بحرالعلوم و همچنين كپي از دفتر شيخ علي فلسفي و سيد حسين هاشمي تبار و آيت الله ملا عبدالرسول كاشاني و هم چنين فرهنگ و هنر اصفهان و سازمان اوقاف اصفهان و ساير عزيزان صورت گرفته كه تا به حال حدود 4326 زيارتگاه وامامزاده را شناسايي و ثبت دفاتر نموده و خدمت شاياني به اسلام و فرهگ نموده اند.
فهرست

مقدمه
سخني با خواننده
كراماتي از انفاس قدسيه امامزاده (عليه السلام)
زيارت امامزادگان (عليهم السلام)
زيارت ديگر براي امامزادگان (عليهم السلام)
استحباب كليه امامزادگان (عليهم السلام)
امامزاده حضرت زينب سلام الله عليها معروف به زينبيه
قسمتي از وصيت نامه آيت الله العظمي سيد ابوالقاسم حسيني دهكردي
كلام آيت الله العظمي مرعشي نجفي در وفيات الاعلام
رحلت سيد ابوالقاسم حسيني دهكردي
شرح حال عالم و عارف رباني سيد ابوالقاسم سيد ابوالقاسم حسيني دهكردي
نسب حضرت آيت الله سيد ابوالقاسم نجفي دهكردي
قسمتي از اشعار آيت الله امامي نجفي در رثاء آيت الله دهكردي
شاگردان و صاحبان اجازه روايت و اجتهاد از ايشان
اشعاري در مدح زينب (معروف به زينبيه)
گزيده اي از فرزندان امام علي بن موسي الرضا (عليه السلام)
گنبد و بارگاه حضرت جعفر بن رضا (عليه السلام) معروف به شاه كرم
كرامات امامزاده جعفر (شاه كرم)
امامزاده باقر (عليه السلام)
امامزاده اسماعيل (عليه السلام)
امامزاده درب امام (عليه السلام)
امامزاده جعفر (عليه السلام)
امامزاده هاي اصفهان و حومه
امامزاده كرار (عليه السلام)
امامزاده ابراهيم (عليه السلام)
گنبد و بارگاه امامزاده اسماعيل (عليه السلام)
امامزاده هاي متفرقه خور و بيابانك
امامزاده فريدون شهر و روستاهاي اطراف
امامزاده هاي اصفهان حومه
امامزاده هاي متفرقه اصفهان و روستاهاي اطراف
امامزاده اصفهان و حومه
امامزاده هاشم بن علي (عليه السلام)
امامزاده هاشم فرزند اميرالمؤمنين علي (عليه السلام)
حركت امامزادگان به ايران در دو مرحله
كتب معرف امامزاده هاشم (عليه السلام)
كشف مرقد امامزاده هاشم (عليه السلام)
مدفن خواهر امام زمان در جوار مرقد امامزاده هاشم (عليه السلام)
مرمت و بازسازي امامزاده هاشم (عليه السلام)
در مدح امامزاده هاشم (عليه السلام)
زيارتنامه حضرت امامزاده هاشم در بيدگل كاشان (عليه السلام)
امامزاده هاي اصفهان و حومه
امامزاده هاي اصفهان و شهرستان نائين
امامزاده هاي اصفهان و شهرستان نطنز
امامزاده هاي متفرقه اصفهان و حومه
امامزاده هارون بن علي (عليه السلام) و امامزاده شاه شمس و قاضي اسد
امامزاده هاي استان اصفهان و شهرستان نطنز
امامزاده عبدالله (عليه السلام) و امامزاده بابامير (عليه السلام)
بقعه و بارگاه خواجه تاج الدين
آشنايي با سلاله پاكان
امامزاده هلال بن علي (عليه السلام)
امامزاده سلطان مير احمد (عليه السلام) و امامزاده قاسم بن موسي بن جعفر (عليه السلام)
امامزاده مير نشانه (عليه السلام)
گنبد و بارگاه امامزاده سيد ابوالحسن (عليه السلام)
قبر مادر علي بن محمد باقر (عليه السلام) و امامزاده غائب شاه اسماعيل (عليه السلام)
امامزاده آقا علي عباس (عليه السلام) و امامزاده پيرداوود (عليه السلام)
امامزاده سلطان محمود علوي (عليه السلام) و امامزاده سلطان حسين (عليه السلام)
امامزاده هاي شاهسواران (عليه السلام) و گنبد و بارگاه امامزاده هارون بن موسي (عليه السلام)
امامزاده هاي اصفهان و حومه
امامزاده شوري عبدالله (عليه السلام) و امامزاده ابراهيم (عليه السلام) و امامزاده سلطان عطا بخش (عليه السلام)
امامزاده شاه زيد (عليه السلام) و فاطمه صغري بنت موسي بن جعفر (عليها السلام)
امامزاده احمد بن امامزاده سلطانعلي (عليه السلام)
امامزاده هاي اصفهان و شهرستان كاشان
امامزاده درب زنجير (عليه السلام) و بقعه امامزاده مير محمد اسماعيل(عليه السلام) و قبر ميراسماعيل
شرح و زندگاني حضرت سلطانعلي (عليه السلام)
تذكره جناب سلطانعلي بن امام محمد باقر (عليه السلام)
تدارك قتل حضرت سلطانعلي (عليه السلام)
مقدمات جنگ
محلق شدن كلجاري ها به كفار
عزم آن حضرت بر رزم و جنگ با آن ملحدان
شهادت خواجه جلال
وصاياي آن حضرت
شهادت خواجه ملكشاه يار وفادار سلطانعلي (عليه السلام)
شهادت حضرت شاهزاده سلطانعلي (عليه السلام)
دفن كردن شهداء
شهادت سلطان محمود و حسيني (عليه السلام)
ثواب زيارت آن حضرت به نحوي كه در تذكره نوشته شده
امامزاده هاي اصفهان، گلپايگان و شهر و روستاهاي تابعه سميرم، خوربيابانك
امامزاده هاي شاهزاده عيسي و يحيي (عليه السلام)
امامزاده حبيب بن موسي (عليه السلام)
امامزاده عبدالله و شاهزاده اسماعيل (عليه السلام)
اسامي امامزادگان متفرقه در اصفهان و روستاهاي تابعه
امامزاده شاهزاده هادي (عليه السلام) و امامزاده طاهر و منصور(عليه السلام) و قاسم بن علي النقي (عليه السلام)
امامزاده شاه رضا (عليه السلام) و آرامگاه ابولولو بابا شجاع الدين
امزاده شاه سيد علي اكبر (عليه السلام) و امامزاده ابراهيم (عليه السلام)
امامزاده هاي اصفهان و شهرستان نطنز
گنبد و بارگاه امامزاده اسماعيل معروف
شجره نامه سادات حسيني و درخشنده چهارمحال و اصفهان
ذكر نسب شريف سادات حسيني بدين طريق است
ذكر نسب سادات علوي
نسب نامه مير محمد طاهر علوي كه در فرخشهر گنبد و بارگاهي دارد
شجره اي از سادات رضوي نقوي و تقوي كه در شهر روستاهاي تهران و اصفهان و قم و ساير شهرها مي باشند.
تكيه عده اي از علما و عرفاي رباني
گنبد و بارگاه باباركن الدين (عليه السلام)
بقعه و بارگاه فيض (فيضليشاه)
بقعه و بارگاه مير محمد اسماعيل خاتون آبادي
بقعه و بارگاه عارف رباني اسدالله ايزد گشسب (تكيه شمس)
آرامگاه محتشم كاشاني
آرامگاه هماي شيرازي، سهراب سپهري، ملا محمد تقي مجلسي (قدس سره)
تكيه لالا و مرحوم حاج آناميم
تكيه آقا محمد بيد آبادي
تكيه جهانگير خان قشقائي
قبر حضرت يوشع (عليه السلام)
تكيه ميرزا ابوالمعالي كلباسي
تكيه بابا لكات و تكيه عالم و عارف رباني ميرفندرسگي (رحمه الله)
مقبره بابا قاسم
امامزاده هاي متفرقه در شهرستانها و روستاهاي اصفهان
كرامت و اداي حاجت از اولياء خدا و امامزادگان
تعدادي از تكاياي اصفهان
شيخ محمد علي شاه آبادي
عارف رباني سيد ابوالقاسم كاشاني
عشق يا حب الله
ذكر
امامزاده يحيي در شهرك جلوان
المولي الزكي الشيخ محمد تقي شيخ عبدالرحيم الطهراني الرازي
اخلاق
مقدمه اي درباره قهرمان كربلا حضرت زينب كبري (سلام الله عليها)
از خطبه هاي حضرت زينب (عليها السلام)
تاريخ ولادت و نام گذاري زينب كبري (عليها السلام)
در مدح زينب كبري دختر فاطمه زهرا (سلام الله عليها)
حجه اكبر در محضر الله شده اين سند امضاء
نوحه علي اصغر از زبان جودي خراساني (عليه الرحمه)
حجه الاسلام تبريزي در شهادت ابوالفضل (عليه السلام)
خلاصه اي از شجره نامه عشاير بختياري
تعدادي از ديگر از تكاياي اصفهان
دعاي كميل
فهرست منابع

كشف الحرمين ـ آشنايي با سلاله پاكان، بقاع متبركه و امامزاده هاي استان اصفهان ـ

  • نویسنده : خسروي حيدر
  • سال چاپ : 1387
  • قطع کتاب : وزیری
  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 272صفحه
  • شابک 964-8798-01-X
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست