مدیر مسئول
اعظم جواديان
آدرس
خيابان ارم، نرسيده به ميدان شهدا ، داخل سالن نمايشگاه كتاب برقعي ، واحد 4
خلاصه کتاب
امروزه پول ، ارز و بانكداري از جمله مهمترين موضوعات اقتصادي در دنيا مي باشند. با پولي شدن اقتصادها اهميت و نقش سياستهاي پولي، ارزي و بانكداري در كشورها روز افزون گرديده است، سياست پولي به دليل اثراتي كه بر حجم پول و تقاضاي كل و در نتيجه در اقتصاد دارد، بازارهاي مالي و واسطه هاي مالي به جهت نقشي كه درهدايت نقدينگي و خلق اعتبار در جامعه دارند حائز اهميت مي باشند. با توجه به اهميت مقولات مذكور در اقتصاد و تدريس گسترده در دانشگاه ها كتاب حاضر كه حاصل تدريس چندين ساله در درس پول، ارز و بانكداري در دوره ي كارشناسي رشته هاي مختلف اقتصاد، حسابداري و مدريت مي باشد تدوين شده است. در تهيه مطالب كتاب سعي گرديده است كه سرفصل درس پول، ارز و بانكداري تهيه شده توسط وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري براي دوره كارشناسي در رشته هاي اقتصاد حسابداري و مديريت پوشش داده شود.
فهرست

فصل اول: سير تكاملي سيستم پرداختها
مبادلات پاياپاي
پول كالايي
پول فلزي
انتشار اسكناس
پول بانكي
پول الكترونيكي
مفهوم سرعت گردش پول
فصل دوم‌: سيستم مالي
كليات
ساختار بازارهاي مالي
ابزارهاي بازار پول
ابزارهاي بازار سرمايه
واسطه هاي مالي
سازمانهاي سپرده پذير
سازمانهاي پس انداز قراردادي
سازمانهاي سرمايه گذار
فصل سوم: بانكداري و مديريت بانك
كليات
ترازنامه بانك
بدهي ها
دارايي ها
عمليات اصلي بانكها و قدرت پول آفريني
فصل چهارم: بانك مركزي
كليات
بانك مركزي چيست
پيدايش بانك مركزي و وظايف آن در كشور ايران
اركان بانك مركزي
ترازنامه بانك مركزي و پايه پولي
داراييها
بدهيها
پايه پولي يا پول قدرت
الگوي تعيين عرضه پول و عوامل موثر بر آن
عرضه پول
عوامل موثر بر عرضه پول
الگوي تعيين حجم نقدينگي
بانك مركزي و ابزار اعمال سياست پولي
فصل پنجم: تقاضا براي پول
تقاضا براي پول
نظريه تقاضاي معامله فيشر
نظريه تقاضاي پول مارشال
نظريه تقاضاي پول كينز
مدل انتظارات بازگشت كننده
نظريه رجحان نقدينگي توبين
نظريه تقاضاي براي پول به روش توازن در موجودي سبد دارايي
نظريه تقاضاي معاملاتي پول از نظر بامول
نظريه تقاضاي معاملاتي از نظر توبين
نظريه جديد مقداري پول (تابع تقاضاي پول فريدمن)
فصل ششم: نرخ بهره و نظريه هاي مربوط به آن
مفهوم بهره
الگوهاي تعيين نرخ بهره
نظريه كلاسيكي تعيين نرخ بهره
نظريه بهره نئوكلاسيك (نظريه ويكسل)
نظريه كينزي نرخ بهره
تئوري وجوه وام دادني
تفاوت بين نرخ بهره اسمي و نرخ بهره حقيقي
فصل هفتم: بانكداري اسلامي
مقدمه
مفهوم بهره
مفاهيم ربا و سود
فرق ميان بهره و ربا
جايگزين كردن سود به جاي بهره براساس قانون بانكداري بدون ربا
مقايسه دو نظام بانكداري ربوي و اسلامي
مقايسه اقلام ترازنامه
از نظر ابزارهاي سياست پولي
فصل هشتم: اقتصاد پولي بين المللي
تراز پرداختها
حسابداري تراز از پرداختها
dd>
حساب جاري
حساب سرمايه
حساب سرمايه رسمي كوتاه مدت
سنجش كسري يا مازاد
بازار ارز
نظامهاي ارزي
رژيم استاندارد طلا
سيستم صندوق بين المللي پول
سيستم نرخ ارز شناور
گروه بانك جهاني
بانك بين المللي ترميم و توسعه
شركت مالي بين المللي
آژانس تضمين سرمايه گذاري چند جانبه
مركز بين المللي حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري
فصل نهم: تعادل بازار كالاها و خدمات و بازار پول
تعادل بازار كالا و خدمات
تعادل بازار پول
تعادل همزمان بازار كالاها و پول
فصل دهم: سياست هاي پولي و مالي
مقدمه
اهداف سياست پولي
رشد مستمر اقتصادي
ايجاد اشتغال كامل
ثبات قيمتها
ايجاد موازنه در تراز پرداختها
ابزارهاي سياست هاي پولي
انتخاب ابزار پولي مناسب
حالات مختلف منحني IS
حالات مختلف منحني LM
كارايي و عدم كارآيي سياست هاي پولي و مالي
سياسيت پولي، تورم و بيكاري
استخراج منحني تقاضاي كل
منحني عرضه ي كل
سياست پولي و تورم
سياست پولي و بيكاري
سياست پولي و كسري بودجه دولت
استقراض از مردم از طريق فروش اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه
استقراض از بانكهاي تجاري
استقراض از بانك مركزي
سياست پولي و موازنه تراز پرداختها
سياست پولي تحت نرخ هاي ارز ثابت
سياست پولي تحت نرخ هاي ارز شناور
كتابنامه

اقتصاد پول و بانكداري

  • نویسنده : مراسلي عزيز
  • فصل چاپ : زمستان
  • سال چاپ : 1384
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه برهان
  • تیراژ 1000 نسخه
  • شابک 964-8798-17-6
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست