مدیر مسئول
اعظم جواديان
آدرس
خيابان ارم، نرسيده به ميدان شهدا ، داخل سالن نمايشگاه كتاب برقعي ، واحد 4
خلاصه کتاب
چهل پروانه گردش در عبادت فرشته مي كند شايد حسادت خدا مي داد او را صفت خويش محمد، مصطفي، مولاي رحمت اعجاز در حجاز نام كتاب حاضر است كه حاوي 60 دو بيتي از خانم زهرا پور اسماعيل درباره ي حضرت ختمي مرتبت صلي الله عليه و آله و سلم مي باشد كه به عاشقان آن حضرت و دوستداران شعر و ادب تقديم شده است.
فهرست

دوبيتي 1 / ندارد دل به دل هيچ امتيازي
دوبيتي 2 / روايت مي شود از حضرت عشق
دوبيتي 3 / نبودي، گل و دل معنا نمي شد
دوبيتي 4 / شكستي تو خدايان مجازي
دوبيتي 5 / تمام آسمان تاريك و بي نور
دوبيتي 6 / دلم را برده پنهاي خيالت
دوبيتي 7 / غزل شق القمر مي كرد آقا!
دوبيتي 8 / زمين دل گرفته امتيازي
دوبيتي 9 / خدا مي داد بر مردم تسلا
دوبيتي 10 / فقط آيينه او را مي شناسد
دوبيتي 11 / روايت مي شود از حضرت عشق
دوبيتي 12 / صفر اي كاش مي مردي و تاريخ
دوبيتي 13 / تو اي معشوق زيباي حجازي
دوبيتي 14 / دوباره گم شدم، فالم بد آمد
دوبيتي 15 / محمد را كجا مي برد تقويم؟
دوبيتي 16 / حجاز از داغ غربت گرم و سوزان
دوبيتي 17 / زمين در قحط باران سخت مي سوخت
دوبيتي 18 / خدا يك روز با تنديس احمد
دوبيتي 19 / نصيبش ميشود آيا نگاهي؟
دوبيتي 20 / اگر آنجا دلي هم شادمان بود
دوبيتي 21 / به دوش خود كشيده بار يك ننگ
دوبيتي 22 / زمين را آسماني كرد احمد
دو بيتي 23 / خدا مي آفريند آدم و عشق
دو بيتي 24 / براي رويش عشقي مجدد
دوبيتي 25 / تو دائم بر همين حال و روالي
دوبيتي 26 / و پايان مي دهد آيين بهتر
دوبيتي 27 / در آنجا امتياز دل به رنگ است
دوبيتي 28 / خدايان دروغي مي شود رد
دوبيتي 29 / زمان در فصل دلگير حقارت
دوبيتي 30 / طلسم ديو در دستان عشق است
دوبيتي 31 / خدا روزي كه گل را برتري داد
دوبيتي 32 / فرشته غبطه خورده بر مقامش
دوبيتي 33 / بعيد است اين كه دل ديوانه گردد؟
دوبيتي 34 / محمد با كتابي از معاني
دوبيتي 35 / بهاري مي شود دل من زدم فال
دوبيتي 36 / دو بيتي باده اي مي خواهد و عشق
دوبيتي 37 / محمد! بي تو دل در انجماد است
دو بيتي 38 / دوباره دست دل امشب شرابست
دوبيتي 39 / قلم! بدمست و ديوانه شدي باز
دوبيتي 40 / چهل پروانه گردش در عبادت
دوبيتي 41 / عجب حال و هوايي دارد امسال
دو بيتي 42 / سراغم آمده يك حس زيبا
دو بيتي 43 / نگاهي مي كني آقا به حالم؟!
دو بيتي 44 / امان از دست اين انسان گمراه
دو بيتي 45 / بده فرصت كه اين واژه بيايد
دو بيتي 46 / محمد آخرين آيه به مردم
دو بيتي 47 / خدا خواهي در انسان از ازل بود
دو بيتي 48 / براي حس زيبايي پرستي
دو بيتي 49 / خدا تنها براي نسل آدم
دو بيتي 50 / صداقت، مهرباني در كلامش
دوبيتي 51 / غزل در آسمان روييده امشب
دوبيتي 52 / محمد در زمين با بال مستي
دوبيتي 53 / شب ميلاد او ميلاد عشق است
دوبيتي 54 / خدا در فصلي از توفان ظلمت
دوبيتي 55 / سلامت مي كنم با شعر مستي
دوبيتي 56 / غزل نوشيده ام از حوض كوثر
دوبيتي 57 / صدا هم در گلويم مرده امشب
دوبيتي 58 / چهل سال از عبادت، خلوت عشق
دوبيتي 59 / قرار عاشقي بر اين مدار است
دوبيتي 60 / ندارم با غم غربت ميانه

اعجاز در حجاز

  • نویسنده : پور اسماعيل زهرا
  • فصل چاپ : تابستان
  • سال چاپ : 1385
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه حكمت
  • تیراژ 2000 نسخه
  • تعداد صفحه : 68صفحه
  • شابک 964-8798-23-0
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست