مدیر مسئول
زهرا سادات افسر
آدرس
ميدان امام، كارگر 2، پلاك 30
خلاصه کتاب
نقش توسعه ي روستايي در اقتصاد افغانستان نام و موضوع كتاب حاضر مي باشد. فرضيه اين تحقيق بر اين مبنا استوار است كه با توجه به آموزه هاي ديني و معقولات فرهنگي غني اسلام و عنايت ويژه ي آن به امر توليد با نگاه عدالت محورانه و پتانسيل موجود در منابع انساني و طبيعي موجود در روستاها با استفاده از روش هاي نوين فني و برنامه ريزي علمي، توسعه ي مناطق روستايي نقش بارزي در توسعه ي اقتصاد ملي و تحقيق عدالت اقتصاد ـ اجتماعي دارد. در اين تحقيق به طور كلي از روش اسنادي ـ ‌مكتوب ـ و روش مشاهده اي استفاده مي شود. تجزيه و تحليل تحقيق نيز به روش تحليل محتوا و در برخي موارد از روش تحليل آماري و نموداري استفاده مي گردد.
فهرست

پيشگفتار
مقدمه
اهداف تحقيق
سابقه تحقيق
بخش اول
كليات: مفاهيم و اصطلاحات
1. توسعه اقتصادي
2. تفاوت رشد اقتصادي با توسعه اقتصادي
3. شاخص هايي توسعه
4. معيارها و شاخص هايي كشورهاي توسعه نيافته
5. عدالت (عدالت اقتصادي)
6. عدالت در انديشه سنتي يونان باستان
7. فرهنگ
بخش دوم
اصول توسعه اقتصادي عدالت محور در فرهنگ اسلامي
فصل اول: اهميت توسعه اقتصادي، عدالت و علم در اسلام
1. توسعه اقتصادي و عدالت در فرهنگ اسلامي
2. ارزش علم و عالم در فرهنگ اسلامي
ارزش علم و عالم از منظر آيات
جايگاه دانش، دانشمندان و دانش پژوهان در روايات
اهتمام زمامداران اسلامي به گسترش علم و فرهنگ
فصل دوم: اهميت برنامه ريزي، كار و خودكفايي در اسلام
1. برنامه ريزي در آموزه هاي ديني
2. ارزش كار و كارگر در اسلام و نقش آن در فرايند توسعه
3. خود كفايي در اسلام
فصل سوم: جايگاه توسعه كشاورزي و دامداري در اسلام
اهميت كشاورزي در اسلام
جايگاه دامداري در اسلام
فصل چهارم: عدالت اجتماعي ـ اقتصادي و راه هاي تحقق آن در جامعه
1. عدالت اجتماعي آرمان الاهي
2. ممنوعيت ظلم و اجحاف
بخش سوم
اوضاع اجتماعي و اقتصادي افغانستان
فصل اول: افغانستان در يك نگاه
1. اطلاعات عمومي درباره افغانستان
2. اوضاع اجتماعي و فرهنگي
جمعيت
بهداشت و سلامت
آموزش و پرورش
3. جغرافياي اقتصادي
كوه هاي مشهور
رودخانه هاي مهم
زمين هاي قابل استفاده
نفت، گاز و ساير معادن
فصل دوم: اوضاع اقتصادي افغانستان
مقدمه
1. واردات و صادرات
2. زراعت و مالداري
3. مخابرات و ارتباطات
4. توليد ناخالص داخلي (GDP)
5. بودجه ملي
6. رشد اقتصادي و درآمد سرانه
7. شاخص قيمت ها
قيمت مواد غذايي
قيمت فرآورده هاي دامي
قيمت ساير كالاها
پيوست بخش سوم: آمار شركت هاي توليدي و خدماتي
بخش چهارم
توسعه مناطق روستايي افغانستان چالش ها و راهكارها
فصل اول: توسعه روستايي و چالش هاي پيش رو
مقدمه
1. ويژگي هايي فقير روستايي
2. چالش هاي توسعه روستايي در افغانستان
تخريب زير ساخت هاي اقتصادي ـ اجتماعي
گزارشي از تخريب زير ساخت هاي اقتصادي ـ فرهنگي
عدم توانايي در مصرف بودجه توسعه اي
وجود فساد گسترده و بوروكراسي
فصل دوم: عوامل توسعه روستايي
1. زمين و خاك مساعد
2. آب ها و رودخانه ها
استفاده كاربردي از آب در مصارف عمومي
توليد انرژي هيدروليك و برق آبي
حفر چاه و استفاده بهينه از منابع آبي زير زميني
3. استخراج معادن و منابع زير زميني
4. بازسازي راه هاي ارتباطي
فصل سوم: راهبردهاي و راهكارهاي توسعه روستايي
1. راهبردهاي توسعه روستايي
2. راهكارهاي توسعه روستايي
آموزش دانش كاربردي محور
استفاده بهينه و كارا از زمين
استفاده از رودخانه ها و آب ها
تأسيس بنگاه هاي كوچك و زود بازده
پرورش ماهي و آبزيان
ترويج و توسعه كشت زعفران
برگزاري نمايشگاه محصولات كشاورزي و دامي
حمايت از صنعت توريزم
نتيجه گيري و جمع بندي
كتابنامه

نقش توسعه روستايي در اقتصاد افغانستان

  • نویسنده : توسلي غرجستاني محمد
  • سال چاپ : 1390
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه صدر
  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 240صفحه
  • شابک 978-600-92336-0-1
  • زبان کتاب : فارسی
  • موضوع کتاب اقتصاد
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست