مدیر مسئول
اعظم جواديان
آدرس
خيابان ارم، نرسيده به ميدان شهدا ، داخل سالن نمايشگاه كتاب برقعي ، واحد 4
خلاصه کتاب
شبي، خوابي ديدم روشن بود! در آغوش گرفتم مردي را كه سر نداشت! از رفيقي مي گفت كه دورتر نشسته بود، در بارگاهي كه مي دانم كجاست! مي شناختمش! ديدمش! هيبتش را و زيبايي اش را دختركي در آغوش داشت، كوچك، با غمي بزرگ! اي كاش مي شد باز مي ديدمش! گاهي شك مي كنم، نام كتاب شعر سپيد حاضر است كه مجموعه اي از سروده هاي خانم معصومه كشوي در موضوعات مختلف به صورت شعر كوتاه براي علاقه مندان آماده عرضه شده است.
فهرست

تمام راحتي من
نمي دانم ها
براي هم
دروغ
دوباره
تعهد
نيايش
تفأل
وقتي نبودي (به همسرم)
وصف
كنستانتين
همه داني
او مي داند امّا ... !!
رؤيا
امانت (به صدرا و طاها)
نشانه
مزار من
مرگ، زندگي است
بزرگ خواهم شد
بزرگ خواهم شد
سر به دار
گم
نخواهيم فهميد
قدر ميدانم
آرزوهايم، ارزاني
موعود (به پيام آور صلح)
مبعث
بازي
زمين بي مقدار
مي تواند
با كمي دلخوري
كافر شده ام
بنده در بند
فريب
آزمون تكراري
براي هميشه
تقديم به استاد
دريغ
پيماني دوباره
زنده جاويد
تحويل
رضايت
چشم پوشي
عشق حكم مي كند
با دعا (به دوستم)
خواست
وعده حق
كوير
نيايش
رجعت
برزخ
خدا دوستمان دارد
گاهي شك مي كنم
مصحف پاك
دير مي شود
ردّ شدم
آرزوي پروردگارم
بخواه
هيچ چيز از من نيست
ترس
فردا آمدني است
بخل
حسرت
خواهش انسان
پل
ميلاد
بطالت
ناكجا آباد
خدا همين نگاه هاست
هميشه هست
به شاه كوفه
كاش
چرا آفريد؟
آرامش
حماقت
هوس
بي آنكه بداني
نقض پيمان
سپاس
من
بخشيده خواهم شد
رازدانه خرد
امتنان
موسي هم سخن خدا
شادي
ديروز امروز فردا
شكايت
صدايم كن
بنده سركش
من و خدا
اعتراف
پرواز

گاهي شك مي كنم (ترانه هاي سپيد)

  • نویسنده : كشوري معصومه
  • سال چاپ : 1386
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه صدر
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست