مدیر مسئول
اعظم جواديان
آدرس
خيابان ارم، نرسيده به ميدان شهدا ، داخل سالن نمايشگاه كتاب برقعي ، واحد 4
خلاصه کتاب
نظم و برنامه ريزي در زندگي، نام و موضوع كتاب حاضر مي باشد، مطلبي كه هميشه مورد سفارش بزرگان علي الخصوص بزرگان دين بوده و هست و اصلي ترين عامل پيروزي و رسيدن به هدف همه بزرگان مسأله نظم و برنامه ريزي بوده و هست. بر اين اساس كتاب حاضر در سه فصل تنظيم شده كه در فصل اول، اصول كلي برنامه ريزي و موانع دروني و بيروني آن به تفصيل صحبت شده است. در فصل دوم، اصول اساسي برنامه و هدف اصلي آن و برنامه ريزي عمومي و همه روزه مطالبي مطرح شده است. فصل سوم درباره ي شرايط صحت برنامه و طرح، صحبت كرده است كه عبارت از تعهد كامل به اجراي درست آن مي باشد... و بايد برنامه كامل و صحيح وانعطاف پذير باشد. و اطمينان كامل به موفقيت آن با لطف الهي داشته باشد.
فهرست

الف: اهميت نظم
ب: تنظيم ساعات روز
ج: تقديم
مقدمه
سير و سلوك
اثير چيست؟
اما قرآن
اما اين جزوه
فصل اول
اصول كلي برنامه ريزي
سخني از اميرالمؤمنين علي (عليه السلام) درباره تقسيم ساعات روزانه
عناصر اصلي برنامه ريزي
1. عشق به برنامه ريزي
الف) هدف
منظور از هدف
چرا نام اين بخش را عشق نهاديم؟
تبيين رابطه متد و بينش و مقايسه اسلام و غرب در اين زمينه
2. علم به برنامه ريزي
فصل دوم
اصول اساسي برنامه
1. بخش معنوي برنامه
برنامه هاي عمومي و همه روزه
برنامه هاي معنوي ويژه
2. بخش درسي برنامه
انواع برنامه ريزي درسي
شيوه مطالعه
چگونگي طراحي برنامه ريزي
1. مثل هم مكان بودن
2. هم زمان بودن
فصل سوم
نكته مهم
آثار برنامه ريزي
آثار فردي برنامه داشتن
آثار اجتماعي
آثار دنيوي
آثار اخروي
موانع اصلي برنامه ريزي
الف) موانع بيروني
ب) موانع دروني
يك توصيه ي اخلاقي

نظم و برنامه ريزي در زندگي

  • نویسنده : بحرالعلوم
  • سال چاپ : 1390
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه قلم
  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 94صفحه
  • شابک 978-600-5908-32-9
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست