مدیر مسئول
زهرا سادات افسر
آدرس
ميدان امام، كارگر 2، پلاك 30
خلاصه کتاب
خلفاي عباسي به سبب نفوذ مذهبي در ميان عامه ي مردم، از موقعيت بسيار خوبي برخوردار بودند و حكام مسلمان با ارسال هدايا و پيشكش ها و قسمتي از غنائم، سعي در ارضاي خاطر و كسب حمايت معنوي آنان داشتند. البته گاه بين نهاد خلافت و سلطنت اختلاف پيش مي آمد، ولي هيچ گاه سلاطين در پي براندازي خلافت عباسي نبودند! حال بايد دانست چه عاملي باعث به هم خوردن اين جريان وتغيير سياست فوق در عصر خوارزمشاهيان شد؟ چرا خليفه عباسي تمام وجود خود را به شرق جهان اسلام، به خصوص عراق عجم معطوف ساخت؟ چرا خليفه الناصر و سلطان محمد هر دو سعي در همكاري با شيعيان داشتند و كسب رضايت آنان را يكي از اهداف خويش مي دانستند؟ و چرا... يافتن پاسخ اين سوالات و چندين سوال ديگر، انگيزه نگارش وتدوين كتاب حاضر است در اين پژوهش سعي شده با بهره گيري از منابع معتبر، مناسبات خارجي خوارزمشاهيان با خلفاي عباسي و حكومت هاي همسو با آنان مورد كندوكاو و بررسي قرار گيرد.
فهرست

مقدمه
فصل اول / نگاهي به منابع
نگاهي به منابع
فصل دوم / جغرافياي تاريخي خورازم
جغرافياي تاريخي خوارزم
فصل سوم / خوارزمشاهيان از آغاز تا اتسز
تاريخ خوارزم از آغاز تا تأسيس حكومت سلجوقي
خوارزمشاهيان از انوشتگين غرچه تا اتسز
فصل چهارم / از اتسز تا تكش
اوضاع كلي جهان اسلام در آستانه حكومت سنجز
اتسز و سنجر
ايل ارسلان و سياست هاي وي در خراسان و ماوراءالنهر
كارنامه ايل ارسلان
كشمكش بر سر تاج و تخت پس از درگذشت ايل ارسلان
فصل پنجم / تكش بنيانگذار واقعي خوارزمشاهيان
تكش و خلفاي عباسي
تكش و غوريان
تكش و قراختائيان
فصل ششم / سلطان محمد
سلطان محمد و غوريان
سلطان محمد و قراختاييان
سلطان محمد و كشمكش با خليفه عباسي
پايان كار سلطان محمد
دلايل شكست خوارزمشاهيان
فصل هفتم / سلطان جلال الدين خوارزمشاه
سلطان جلال الدين و خليفه عباسي
سلطان جلال الدين و اسماعيليان
فصل هشتم / ساختار سياسي خوارزمشاهيان
ساختار دروني حكومت خوارزمشاهي
فرجام سخن
منابع و مآخذ
منابع فارسي
الف ـ تاريخي
ب ـ جغرافيايي
منابع عربي
متون ادبي و سفرنامه ها
تحقيقات جديد

نزاع سلاطين با خلفا

  • نویسنده : ياري سياوش
  • سال چاپ : 1390
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه صدر
  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 280صفحه
  • شابک 978-600-923366-3
  • زبان کتاب : فارسی
  • موضوع کتاب اسلام
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست