مدیر مسئول
زهرا سادات افسر
آدرس
ميدان امام، كارگر 2، پلاك 30
خلاصه کتاب
خانه اي ساخته ام پشت پرچين بلند فردا پشت صد گريه و يك عمر سكوت پشت با هم بودن پشت يك لحظه نگاه تو اگر مكث كني به عقب برگردي خانه را مي بيني سقفي از عشق بنا كرده در آب موجها ديوارش خانه امني نيست فرشته اي كه بال نداشت، نام مجموعه حاضر است كه مجموعه اشعاري در موضوعات مختلف به قلم آقاي وحيد احمدي موخر، براي علاقه مندان به فرهنگ وادب فارسي تقديم شده است.
فهرست

مقدمه
بخش اوّل
از مرگ تا محشر
فصل اوّل: در آستانه ي مرگ
الف: اطرافيان
توصيف امام اميرالمؤمنين عليه السلام از حالت محتضر
ب ـ گفتگوي فرشتگان در هنگام مرگ
چگونگي قبض روح مؤمن
سخن فرشته ي مرگ به مؤمن
حضور اهل بيت عليهم السلام كنار مؤمن
داستاني شنيدني از حضور اهل بيت عليهم السلام در كنار پدر مرحوم راشد
قبض روح كافر و مجرم
سؤالي در هنگام مرگ
ملائكه در لحظه ي مرگ سئوال ديگري دارند
چگونگي قبض روح كافر
حضور شيطان در كنار محتضر و راه دفع آن
ج: درخواستي از خدا در هنگام مرگ
فصل دوم: عالم برزخ
هنگامه ي مرگ
حال مؤمن بعد از مرگ
حال غير مؤمن بعد از مرگ تا قبر
حيات و زندگي در برزخ از منظر قرآن
خبرهايي از عالم برزخ
1. قبر سخن مي گويد
2. عذاب قبر تا قيامت
مقصود از مارهاي در قبر چيست؟
اموري كه از فشار قبر جلوگيري مي كند
اوّلين فرشته اي كه وارد قبر مي شود
حقيقت نكير و منكر
ياران مؤمن در قبر
وادي السلام و گفتگوي ارواح
1. خبرگيري از روح انساني تا تازه وارد برزخ شده است
2. جمع شدن ارواح در وادي السلام و جلسه ي دوستانه با يكديگر
3. خواسته ي ارواح در برزخ
4. ارواح به بستگان سركشي مي كنند
5. گرفتاري شيعيان در برزخ
6. جايگاه سنّيان و بچه هاي نابالغ و مستضعفان در برزخ
فصل سوّم: سخنان انسان در موقع خروج از قبر
سخن كافر هنگام خروج از قبر
حشر با كوري
همراه انسان در قيامت
دو همراه انسان
بخش دوم
گفتگوها بعد از خروج از قبر در قرآن
فصل اول: گفتگوهاي در محشر تا بهشت و جهنّم
فرمان هاي صادر شده در عرصه ي قيامت
چگونگي حشر انسان ها و مقدسات حساب در گفتار امير مؤمنان عليه السلام
برهنگان و پوشيدگان در قيامت و لباسشان
سؤال در قيامت از چيست؟
گرفتن نامه ي اعمال
هر جمعي با رهبر و با پرونده ي مخصوص خود
آن امام كيست؟
گروه ها با چهره هاي گوناگون به خاطر اعمال ناشايسته متفاوت
سخنان انسان در هنگام گرفتن پرونده خويش و آرزوهاي بر باد رفته
مكالمات و آرزوها و حسرت ها در صحنه ي محشر
الف و ب: حسرت بر عدم ارتباط با رسول و داشتن دوست ناصالح
ج: حسرت بر كوتاهي در انجام وظيفه و تمسخر
د: حسرت بر عدم تقوي و هدايت
هـ : آرزوي بازگشت
و: حسرت خوردن بر غفلت از وعده الهي
ز: افسوس خوردن بر دست خالي
چگونگي آوردن جهنّم
ح: حسرت بر كوتاهي در اوامر خدا، در حالي كه بار بر دوش است
حسرت عمومي است
بازجويي ها و گفتگوها در عرصه قيامت
1. بازجويي از كساني كه كارشان براي غير خدا بوده است
2. جواب هاي ملائكه در اين بازجويي ها
3. جواب هاي معبودها در اين بازجويي ها
معبودها باز تكذيب مي كنند
4. بازجويي هاي همراه با ذلّت و سخن اهل دانش
نماز و قرآني كه نتيجه ندارد
5. پرسشي ديگر
6. گفتگو و بازجويي ديگر از سران مشرك
7. از آنان بر انجام كارشان دليل خواسته مي شود (در حالي كه خداوند بر انجام اعمالشان گواه دارد.)
8. سؤال از موئوده (بچه هاي در رحم و هر كشته ي مظلومانه)
9. سؤال از پيامبران عليهم السلام
الف: به صورت عام
ب . به صورت خاص
گفتگوهاي ديگر در عرصه ي قيامت
1. حشر و عرضه ي گروهي انسان ها به خدا
2. بازداشت در برابر خداوند و بازجويي
الف: سخنان خدا و زخم زبان به آنان
ب: اشهاد و گواهان مي گويند
ج: (مستضعفين و مستكبرين) با يكديگر مجادله مي كنند
د: سر به زيرند و قاضايي دارند
3. جدايي اهل ايمان از مجرمان و منافقان
الف: بشارت به بهشت
حشر مؤمن و وقوف او در حضور خداوند تبارك و تعالي
ب: تقاضاي منافقان از مؤمنان و ردّ آن
مقدار نور هركس به مقدار عملش است
ج: ادامه ي گفتگو بين آنان
د: سخن ديگر نيز گفته مي شود و آن اين كه
هـ : مجرمان سرزني ديگر مي شنوند
و: آرزوي دوري از شيطان دارند
ز: سخني با شياطين و پيروان آن ها
سخنان متفاوت انسان مؤمن و غير مؤمن هنگام ديدن نامه ي اعمال
دستور براي رفتن به سايه ي آتش زا
سايه هاي سه گانه در قيامت
مؤمن در صحنه ي محشر
الف: از فزع بزرگ آن روز در امان هستند و با ملائكه ي رحمت همراهند
مقام و موقعيت شيعه
ب: بشارت ملائكه را دارند
ج: خداوند در آن روز به بهترين وجه با آنان سخن مي گويد
د: هدايت به سمت بهشت
تبهكاران در مسير جهنّم
الف: آشكار و علني شدن جهنّم و بازجويي
ب: جهنّم با ديدن آنان از روي خشم زبانه مي كشد
ج: با ديدن عذاب آرزوي بازگشت مي كنند
د: گروه گروه به سمت جهنّم رانده مي شوند
ه : دستور به توقف و بازجويي در بين راه
رواياتي چند درباره محاسبه روز قيامت
سؤال درباره ي قرآن و عترت
اتمام حجّت خدا به وسيله ي همسايه ي خوب
چگونگي اتمام حجّت خدا بر كسي كه وظيفه اش را انجام نداده است
اتمام حجّت بر زيبا رويان گنهكار
سؤال از نماز
از غذا و پوشاك و همسر خوب پرسش نمي شود
و: حالت بردن بدكاران به سمت جهنّم
در آستانه ي ورود به جهنّم
1. درهای جهنّم باز می شود و مأمورین جهنّم سخنی دارند
2. به آتش عرضه می شوند
3. آرزوی بازگشت
4. سخن خداوند با آنان
5. سخنی با اعضاء و جوارح
6. اشاره به علت ورود افراد در جهنّم و عذاب آنان
7. حسرت و تبری و اعلام انزجار رؤسا و پيرامون از يكديگر
الف) تعارض بين آيات و روايات چگونه مرتفع مي شود؟
ب) چگونه مي توان از گرفتاري ها و اهوال قيامت نجات يافت؟
راه هاي نجات از گرفتاري ها و اهوال قيامت
1. زيارت امامان عليهم السلام به خصوص امام هشتم عليه السلام
مروزي از امام هفتم عليه السلام روايت مي كند كه فرمود:
2. تلاوت قرآن
3. ازدواج دادن جوانان
4. كمك به برادر مؤمن
5. احترام به بزرگي كه در اسلام ريشش سفيد شده
6. رفتن به گورستان و خواندن هفت مرتبه سوره ي قدر
7. دوري از شهوات
8. خوش اخلاقي
9. قنوت طولاني
10. پياده را سوار كردن
11. فرو بردن خشم
12. در تاريكي به مسجد رفتن
13. فرستادن صلوات فرستادن بر پيامبر و خاندان و خاندانش عليهم السلام
14. ولايت و معرفت و محبّت اهل بيت عليهم السلام
15. تعمير و تنظيف مسجد
16. خدمت به فرزند و تربيت اسلاميّ او (آموزش قرآن به فرزند)
17. اذان گفتن
18. گريه بر اهل بيت عليهم السلام
19. سير كردن گرسنه و پوشاندن برهنه
20. صدقه دادن و روزه گرفتن
21. عيادت بيمار
22. قرآن خواندن جوان
فصل دوّم: در جهنّم
دستورات دخول به جهنّم و كيفيّت ورود به آنجا
1. از رو به آتش مي افتند
2. گروه گروه به جهنّم ريخته مي شوند و خرنه با آنان سخني دارند
3. در مكاني تنگ افكنده مي شوند
4. سپاهيان شيطان و معبودها با هم دشمني دارند
سخناني بعد از ورود در جهنّم
1. مكالمه ي خدا و جهنّم
2. سخن و سرزنش شيطان بعد از صادر حكم قطعي به پيروان خويش
3. تخاصمي ديگر
4. مكالمه مستكبرين و ضعفا با يكديگر
5. نفرين به دوستان دنيايي و تقاضاي عذاب براي آنان
6. ندا از طرف خدا و اعتراف تبهكاران به جرم خويش به اميد خروج از آتش
نمونه هايي از شكنجه ها همراه با زخم زبان
الف: لباس آتش و شكنجه ها
ب: شكنجه همراه با سؤال (صورت هاي زشت و بد منظر)
تقاضاي اهل آتش و ردّ توهين آميز آن
سؤالي ديگر و معلوم شدن حقيقتي
ج: عذاب از بالا و پايين
د: نمونه اي ديگر از عذاب، شكنجه ي جسمي و روحي است
هـ : عذاب دردناك ديگر، سوزاندن پشت و رو و پهلوست
و: از رو در آتش كشيده مي شوند
ز: و به آنان چنين گفته مي شود
تقاضاهاي اهل دوزخ و گفتگوهاي آنان
1. درخواست آب و روزي هايي كه خداوند نصيب اهل بهشت نموده است. (گفتگو با اهل بهشت)
2. درخواست شفاعت و بازگشت
3. درخواست تأخير عذاب از بارگاه الهي (گفتگو با خدا)
4. درخواست از خداوند براي خروج از آتش (گفتگويي ديگر با خدا)
5. سؤال و درخواستي از رهبران خويش (گفتگو با بزرگان)
6. ابراز انزجار و تقاضاي عذاب افزون (گفت و گويي ديگر در جهنّم)
7. عذرخواهي و تقاضاي عذاب براي بزرگان خويش همراه با حالت ذلّت
8. تقاضاي مرگ از خدا به واسطه ي مالك جهنّم
9. درخواست يك روز تخفيف عذاب
فصل سوم: در بهشت
در آستانه ي بهشت
1. گفتگوهاي چهار جانبه در اعراف
2. بشارت ملائكه براي ورود به بهشت
3. خطاب احترام آميز خداوند به آنان
4. سخنان نگهبانان بهشت و دعاي بهشتيان بعد از ورود
5. صفاي باطن بهشتيان و سخني به آنان
بعد از ورود در بهشت
1. سخني ديگر از بهشتيان با بهشتيان
2. نمونه هاي ديگر از اذكار و دعاي اهل بهشت
3. سر و وضع بهشتيان و شكرگزاري آنان
4. سلام خداوند بر آنان
5. ورود ملائكه بر آنان
6. به هنگام پذيرايي
الف: به آنان گفته مي شود
ب: خود نيز چنين گويند
7. شادي و خنده بر كفار معذّب در جهنّم
8. شادي ها بدون لغو و بيهودگي همراه با نعمتهاي فراوان
9. گفت و شنودي بعد از پذيرايي در بهشت از سرگذشت خويش
10. يادي از هم نشين دنيوي گرفتار در آتش و سخني با آن تبهكار
11. بهشتيان و جهنّم يان با هم سخن مي گويند
12. گفتگوي اهل دانش و ايمان به مجرمان
13. بهشتيان از اهل آتش و علت وارد شدن در جهنّم مي پرسند
خاتمه
فهرست منابع

فرشته اي كه بال نداشت

  • نویسنده : احمدي موخر وحيد
  • سال چاپ : 1390
  • قطع کتاب : نیم خشتی
  • چاپخانه صدر
  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 84صفحه
  • شابک 978-600-92336-4-9
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست