مدیر مسئول
محمد كاظم محمودي
آدرس
خيابان توحيد - كوچه38 - پلاك 51
خلاصه کتاب
كتاب حاضر با نام چين خوردگي كتابي است كه بر اساس سرفصل مصوب شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري براي آموزش مباحث چين خوردگي در درس هاي زمين شناسي ساختماني دوره كارشناسي ارشد زمين شناسي و مهندسي نفت و ژئوفيزيك و چين خوردگي دوره دكتري زمين شناسي نگاشته شده است. مباحث اصلي اين كتاب كه طي هفت سال به عنوان مكمل كتاب زمين شناسي ساختماني كاربردي در اختيار دانشجويان قرار گرفته، و به چهار فصل تقسيم شده است.
فهرست

فصل اول: سبك هاي ساختاري در ايالت هاي هيدروكربوري
مقدمه
ساختارهاي درگير با پي سنگ
ساختارهاي جدايش يافته
فصل دوم:‌ شكستگي ها در مخازن چين خورده
استفاده از داده هاي لرزه شناختي
روش هاي بررسي شكستگي ها
تقسيم بندي زمين شناختي شكستگي ها
روش هاي مستقيم تحليل شكستگي ها
روش هاي غير مستقيم تحليل شكستگي ها
فصل سوم: هندسه چين خوردگي ها
تحليل هندسي چين ها
توصيف و تقسيم بندي چين ها
چين ها برهم انطباق يافته
مروري بر ساز و كارهاي اصلي چين خوردگي
فصل چهارم: روابط چين خوردگي و گسلش
مقدمه
گسل هاي همراه چين
چين هاي مرتبط با گسل
چين هاي هيبريد
منابع مورد استفاده

چين خوردگي

  • نویسنده : آرين مهران
  • فصل چاپ : پاییز
  • سال چاپ : 1389
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه آثار نفيس
  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 306صفحه
  • شابک 978-600-5299-24-3
  • زبان کتاب : فارسی
  • موضوع کتاب علوم و فنون
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست