مدیر مسئول
محمد كاظم محمودي
آدرس
خيابان توحيد - كوچه38 - پلاك 51
خلاصه کتاب
كتاب دياپيريسم و تكتونيك نمك، كتابي است كه براي اولين بار و بر اساس سر فصل مصوب شوراي عالي برنامه وزارت علوم،تحقيقات و فن آوري براي بخشي از درس هاي زمين شناسي ساختماني دوره كارشناسي، درس زمين ساخت پيشرفته 2 دوره كارشناسي ارشد و درس دياپيريسم دوره دكتري زمين شناسي نگاشته شده است. اين كتاب طي چهار سال به عنوان جزوه درسي در اختيار دانشجويان قرار گرفته و اكنون در چهار فصل اصلي تقسيم و تقديم شده است.
فهرست

فصل يك: خصوصيات سنگ نمك
تشكيل و تجمع نمك
ويژگي هاي سنگ نمك
حركت سنگ نمك
سازوكار حركت نمك
خزش نمك
اثرجوفه
وجود آب آزاد
رئولوژي، ساختار ميكروسكوپي و نرخ هاي واتنش
ديناميك مدل هاي آزمايشگاهي دياپير و تنوره
منابع و ذخاير اقتصادي مرتبط با نمك
فصل دوم: اصول دياپيريسم
مقدمه
دياپيريسم
نيروي محرك داخلي
نيروي محرك خارجي
توسعه دياپيرها
شكل گيري دياپيرهاي نمكي
فصل سوم: تكتونيك نمك
جايگاه ژئوتكتونيكي ساختارهاي نمكي
تكتونيك نمك
تاريخچه رسوبي تكتونيك نمك
فرآيندهاي تكتونيك نمك
رشد برجاي نمك در طي كشش ناحيه اي
رشد برجاي نمك در طي كوتاه شدگي ناحيه اي
رشد نابرجاي نمك
دياپيريسم نمك در رولايه شكننده
مروري بر سازوكارهاي مؤثر در دياپيريسم
نقش نمك در كمربندهاي چين خورده و رانده
فصل چهارم: مروري بر دياپيريسم و تكتونيك نمك در ايران
مقدمه
دياپيريسم نمك در حوضه زاگرس
نمك هرمز
گسترش جغرافيايي نمك هرمز
آغاز دياپيريسم
پراكندگي گنبدهاي نمكي
تكتونيك نمك در خليج فارس
نقش نمك در سبك دگرشكلي زاگرس
ساير واحدهاي تبخيري اصلي در زاگرس
دياپيريسم نمك در ايران مركزي
ايالت هاي دياپيري ايران مركزي
ژئومورفولوژي ساختماني ساختارهاي نمكي در گستره گرمسار لاسجرد
گل فشان ها
منطقه مكران
حوضه خزر جنوبي
واژه نامه انگليسي ـ فارسي
واژه نامه فارسي ـ انگليسي
واژه ياب

دياپيريسم و تكتونيك نمك

  • نویسنده : آرين مهران
  • فصل چاپ : پاییز
  • سال چاپ : 1388
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه آثار نفيس
  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 313صفحه
  • شابک 978-600-5299-07-6
  • زبان کتاب : فارسی
  • موضوع کتاب علوم و فنون
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست