مدیر مسئول
محمد كاظم محمودي
آدرس
خيابان توحيد - كوچه38 - پلاك 51
خلاصه کتاب
هدف از تحرير اين كتاب، ارائه منبعي به منظور بالا بردن سطح دانش زمين شناسي دانشجويان مهندسي نفت است. به دليل آن كه اين دسته از دانشجويان از پايه ي زمين شناسي جامع و كافي بهره نبرده اند. سعي بر آن است كه در كتاب حاضر، به ارائه برخي مفاهيم پايه و اصلي رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي به طور ساده و روان و به دور از پيچيدگي هاي اين شاخه ها پرداخته شود. كتاب رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي پايه، كتابي است كه براي اولين بار و بر اساس سر فصل مصوب شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم، براي درس دوره مهندسي نفت نگاشته شده است و هدف اصلي آن پوشش مباحث مورد نياز براي دانشجويان مهندسي نفت است.
فهرست

بخش اول: مفاهيم اساسي و رسوب شناسي مقدماتي
فصل اول: كليات رسوب شناسي
رسوب شناسي و كاربردهاي آن
ارتباط رسوب شناسي با ساير علوم
چرخه سنگ يا چرخه هوازدگي و فرسايش
ذرات تشكيل دهنده رسوبات
طبقه بندي رسوبات
فصل دوم: بافت و ساخت رسوبي
بافت رسوبات
روش هاي اندازه گيري
ساخت هاي رسوبي
ساخت هاي رسوبي در ارتباط با رسوبگذاري
ساخت هاي رسوبي در ارتباط با فرسايش
فصل سوم: فرايندهاي رسوبگذاري
فرايندهاي فيزيكي
فرايندهاي شيمايي
فرايندهاي بيولوژيكي
فصل چهارم: كليات محيط هاي رسوبي
محيط هاي رسوبي
محيط هاي قاره اي (غير دريايي)
محيط هاي رسوبي حدواسط
محيط هاي دريايي
بخش دوم: سنگ شناسي رسوبي
فصل پنجم: كليات و مفاهيم اساسي سنگ شناسي رسوبي
سنگ هاي رسوبي و اختصاصات آن ها
كاربرد سنگ هاي رسوبي
رسوبگذاري و سنگ رسوبي
طبقه بندي كلي سنگ هاي رسوبي
فصل ششم: سنگ هاي رسوبي كربناته
سنگ هاي رسوبي كربناته
كاني شناسي سنگ هاي كربناته
اجزاء سنگ هاي كربناته
طبقه بندي سنگ هاي كربناته
فصل هفتم: سنگ هاي رسوب آواري
سنگ هاي رسوبي آواري (تريجينوس)
سنگ هاي رسوبي آواري دانه درشت
سنگ هاي رسوبي آواري دانه متوسط
سنگ هاي رسوبي آواري دانه ريز
فصل هشتم: سنگ هاي رسوبي غير آواري (به جز كربنات ها)
سنگ هاي تبخيري
نهشته هاي فسفات دار رسوبي
نهشته هاي آهن دار رسوبي
سنگ هاي سيليسي
سنگ هاي آذر آواري
سنگ هاي رسوبي سوختي
فصل نهم: كلياتي در رابطه با تكتونيك صفحه اي و رسوبگذاري
مقدمه
نظريه تكتونيك صفحه اي
چرخه سنگ ها و تكتونيك صفحه اي
حوضه هاي رسوبي
حاشيه صفحات و رسوبگذاري
واژه نامه

رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي پايه

  • نویسنده : ملكي زهرا
  • سال چاپ : 1388
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه آثار نفيس
  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 224صفحه
  • شابک 978-600-5299-09-0
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست