مدیر مسئول
احمد لقماني
آدرس
انتهاي بلوارامين - كوي صادقيه- حكمت 3 - پلاك 14
خلاصه کتاب
اگر تاكنون، ده نكته بيست پند و موعظه و يا پنجاه درس آموخته اند و در زندگي بدان عمل نموده اند، عمري اين چنين يافته اند، گر چه سال شمسي آنان بسيار كمتر يا بسيار بيشتر باشد. ميزان بزرگي، مقدار معرفت و سنخيت و يا عمل و درايت است، گرچه در نگاه زمينيان ده ساله باشند، اما در نگاه آسمانيان فردي با چنين صفاتي هفتاد ساله و هشتاد ساله خواهد بود. همانگونه كه در بسياري از عرصه ها افراد صاحب سن در شناسنامه، گاه كودكي كوچك و طفلي صغير محسوب مي شوند كه در صحنه هاي اراده و عمل، راكد و ساكن مانده است و بي هيچ تصميم و تحولي تنها به فكر خوردن و خنديدن يا پوشيدن و نوشيدن هستند و بس! كتاب حاضر براي، لذت از جواني و شادابي در ميانسالي و كهنسالي، است تا آگاهانه وارد اين دوران شويم و به دور از افسوس يا اندوه، با شيريني لحظه ها خاطره ي خوشي نصيب خود سازيم.

لذت از جواني و شادابي در ميانسالي و كهنسالي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست