مدیر مسئول
احمد لقماني
آدرس
انتهاي بلوارامين - كوي صادقيه- حكمت 3 - پلاك 14
خلاصه کتاب
كتاب حاضر با نام، نشاط و شادابي ماندگار در زندگي، در راستاي شيوه هاي دستيابي به نشاط و شادابي ماندگار در زندگي است. كه در آن نگاهي جامع به زندگي، سرور و خرسندي قبلي، رويش و افزايش تعهد طرفين در محيط خانوادگي، پذيرفتن سهم خطاها و كاستي هاي خود، افزايش عشق و علاقه نسبت به همديگر، رضايت و شادماني، پرهيز از فرافكني و يك سونگري در زندگي مشترك، شيوه هاي دستيابي به شرح صدر، چشم پوشي و گذشت و آمادگي براي پذيرفتن هديه ي الهي يعني مهماني پاك و آسماني به نام فرزند، ترسيم شده است. به آن اميد كه اين نوشتار كه بيشتر به نكات روشنگر روان شناسي و اجتماعي پرداخته، شروعي خجسته در پيوند بهتر خانواده ها و نگاهي نو به حيات و هستي از سوي همسران باشد و فردايي روشن تر را براي آنان و فرزندان عزيزشان فراهم سازد.

نشاط و شادماني ماندگار در زندگي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست