مدیر مسئول
محمد كاظم محمودي
آدرس
خيابان توحيد - كوچه38 - پلاك 51
خلاصه کتاب
كتاب دياپيريسم و تكتونيك نمك كتابي است كه براي اولين بار و بر اساس سرفصل مصوب شواري عالي برنامه ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري براي بخشي از درس هاي زمين شناسي ساختماني دوره كارشناسي، درس زمين ساخت پيشرفته 2 دوره كارشناسي ارشد و درس دياپيريسم دوره دكتري زمين شناسي نگاشته شده است. كتاب حاضر ويرايش دوم اين كتاب مي باشد كه همراه با افزوده هاي علمي و شرح و بسط مطالب يك فصل به مطالب كتاب افزوده شده است.
فهرست

فصل اول: ويژگي هاي نمك
تشكيل و تجمع نمك
ويژگي هاي سنگ نمك
حركت سنگ نمك
ساز و كار حركت نمك
خزش نمك
اثرجوفه
وجود آب آزاد
رئولوژي، ساختار ميكروسكوپي و نرخ هاي واتنش
منابع و ذخاير اقتصادي مرتبط با نمك
فصل دوم: اصول دياپيريسم
مقدمه
دياپيريسم
نيروي محرك دروني
نيروي محرك بيروني
توسعه دياپيرها
فصل سوم: الگوهاي شكل گيري دياپيرها
مقدمه
ديناميك مدل هاي آزمايشگاهي دياپير و تنوره
شكل گيري دياپيرهاي نمكي
الگوي كلاسيك رشد دياپيرهاي نمكي
فصل چهارم: ساختارهاي نمكي
مقدمه
زمين ساخت نمك
تاريخچه رسوبي زمين ساخت نمك
فرآيندهاي زمين ساخت نمك
رشد برجاي نمك در طي كشش ناحيه اي
رشد بر جاي نمك در طي كوتاه شدگي ناحيه اي
رشد نابرجاي نمك
دياپيريسم نمك در رولايه شكننده
مروري بر ساز و كارهاي مؤثر در دياپيريسم
دياپيريسم شيل و گل
فصل پنجم: جايگاه زمين ساخت هاي نمك
پراكندگي جغرافيايي زمين ساخت هاي نمك
جايگاه زمين ساختي ساختارهاي نمكي
نقش نمك در كمربندهاي چين خورده و رانده
منابع مورد استفاده
واژه نامه انگليسي ـ فارسي
واژه نامه فارسي ـ انگليسي

دياپيريسم و زمين ساخت هاي نمك

  • نویسنده : آرين مهران
  • فصل چاپ : پاییز
  • سال چاپ : 1390
  • قطع کتاب : وزیری
  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 324صفحه
  • شابک 978-600-5299-44-1
  • زبان کتاب : فارسی
  • موضوع کتاب علوم و فنون
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست