مدیر مسئول
محمد كاظم محمودي
آدرس
خيابان توحيد - كوچه38 - پلاك 51
خلاصه کتاب
به دنبال نشر اولين كتاب درسي زمين ساخت ايران در سال 1389، توسط قرشي و آرين لزوم تدوين و نشر زمين ساخت خاورميانه به عنوان مجموعه دربردارنده ايران و كشورهاي مجاور آن احساس گرديد. زيرا پديده هاي زمين ساختي بزرگ مقياس بوده و به وسيله مرزهاي سياسي كنترل نمي شوند. از آنجا كه اين كتاب، نخستين اثر در نوع خود است، در طراحي آن، دو فصل كلي زمين ساخت عمومي و اختصاصي خاورميانه در نظر گرفته شدند. سپس مباحث مربوط به هر فصل، در قالب چندين بخش تقسيم بندي شدند. بدين ترتيب، بر پايه سرفصل مصوب شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري، مجموعه مختصري از بررسي هاي انجام پذيرفته در چهل سال اخير در مورد زمين ساخت خاورميانه تدوين گرديده است.
فهرست

فصل اول: زمين ساخت عمومي خوارميانه
جغرافياي خاورميانه
وضعيت پوسته زمين در خاورميانه
زمين ساخت عمومي كشورهاي خاورميانه
صفحات تشكيل دهنده خاورميانه
مرزهاي زمين ساختي خاورميانه
مخاطرات طبيعي خاورميانه
فصل دوم: زمين ساخت اختصاصي خاورميانه
زمين درزها و مناطق فرورانش خاورميانه
كوهزادهاي خاورميانه
كوهزايي هاي موثر در خاورميانه
رخدادها و اشكوب هاي زمين ساختي خاورميانه
نوزمين ساخت خاورميانه
لرزه زمين ساخت خاورميانه
دياپيريسم و زمين ساخت نمك در خاورميانه
ذخاير و منابع معدني و آلي خاورميانه
تاريخچه بازشدگي درياي سرخ
پديده هاي زمين ساختي خاورميانه
منابع مورد استفاده

زمين ساخت خاورميانه

  • نویسنده : آرين مهران
  • فصل چاپ : بهار
  • سال چاپ : 1390
  • قطع کتاب : وزیری
  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 236صفحه
  • شابک 978-600-5299-33-5
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست