مدیر مسئول
محمد كاظم محمودي
آدرس
خيابان توحيد - كوچه38 - پلاك 51
خلاصه کتاب
تئوري هاي حسابداري را مي توان به دو گروه دستوري و توصيفي طبقه بندي نمود تاكنون كتاب هاي فارسي موجود در زمينه تئوري حسابداري بيشتر بر تئوري هاي دستوري تاكيد داشته اند و كمتر به معرفي تئوري هاي توصيفي پرداخته اند. اين موضوع مولفان را بر آن داشت تا كتابي با موضوع تئوري هاي توصيفي به نگارش درآوردند. سازماندهي كتاب با تعريف تئوري در فصل اول شروع مي شود و فصل دوم كتاب به معرفي تحقيقات باز مي پردازد. در فصل هاي سوم، چهارم و پنجم، خواننده با تئوري هاي توصيفي آشنا مي شود كه رفتار تهيه كنندگان اطلاعات حسابداري در استفاده از رويه هاي حسابداري را توضيح مي دهد، همچنين در فصل ششم به معرفي تحقيقات توصيفي اختصاص دارد كه رفتار استفاده كنندگان اطلاعات حسابداري، در استفاده و پردازش از آن اطلاعات را توضيح مي دهد. در نهايت در فصل هفتم، انتقادات وارده بر آنچه كه بر فصول قبلي گفته شد از ديدگاه نظريه پردازان انتقادي حسابداري آورده مي شود.
فهرست

فصل اول ـ ماهيت تئوري
فصل دوم ـ تحقيقات بازار سرمايه
فصل سوم ـ تئوري هاي اثباتي حسابداري
فصل چهارم ـ پيامد اقتصادي استانداردهاي حسابداري
فصل پنجم ـ تئوري هاي توصيفي افشاء داوطلبانه
فصل ششم ـ تحقيقات رفتاري در حسابداري
فصل هفتم ـ تحقيقات انتقادي درباره حسابداري

تئوري حسابداري ـ مقدمه اي بر تئوري هاي توصيفي

  • نویسنده : نيكو مرام هاشم
  • فصل چاپ : تابستان
  • سال چاپ : 1388
  • قطع کتاب : وزیری
  • تعداد صفحه : 186صفحه
  • شابک 978-600-5299-27-4
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست