مدیر مسئول
محمد كاظم محمودي
آدرس
خيابان توحيد - كوچه38 - پلاك 51
خلاصه کتاب
عوامل وحدت و آسيب هاي آن، نام كتاب حاضر مي باشد كه ضمن بررسي عوامل وحدت، يكپارچگي و اتحاد بين مسلمانان، موجبات اختلاف و تفرقه را نيز مورد كنكاش و موشكافي قرار داده است در ايران عزيز مسئولان به ويژه مقام معظم رهبري تمام تلاش خود را در جهت حفظ همگرايي و پرهيز از اختلاف مذهبي انجام مي دهند. اما هر از چند گاهي بوي تفرقه و اختلاف در ميان شيعه و سني در بعضي جاها به مشام رسيده و قلب دوستداران نظام مقدس جمهوري اسلامي و وحدت را تكان مي دهد. بر اين اساس كتاب حاضر به بررسي علمي عوامل وحدت به طور دقيق پرداخته و آسيبهاي فراروي اين حركت را شناسايي و مورد بررسي قرار داده است.
فهرست

آشنايي با بيوگرافي مؤلف
تأليفات او
جايگاه او در ميان علماي معاصر
سخن مترجم
مؤمنان همه برادر يكديگر هستند
حاضر شدن در روز قيامت
عذاب قتل مؤمن
با اسلحه به سوي مسلمانان اشاره كردن
حمل اسلحه عليه مسلمان
پاداش كشتن يك مسلمان
قاتل در جهنم
قاتل و مقتول در دو در جهنم
دعوت به تفكر
آفت هاي تعصب
فرامين حضرت رسول اكرم صلي الله عليه و آله درباره تعصب
كشته شدن از روي تعصب همانند مردن در دوران جاهليت است
قاتل جزء امت اسلامي محسوب نمي شود
تعصب مهاجر بودن و مهاجر نبودن
مهاجران و انصار در صدر اسلام
شرايط مهاجران فعلي (در پاكستان)
نسخه محبت
محبت دنيا موجب اختلاف مي شود
غافل بودن از قيامت سبب هلاكت مي شود
در روز قيامت حقوق العباد چگونه قضاوت مي شود
عامل وحدت
حقوق مسلمان
آفت طمع
غاصب، سارق و خائن مسلمان (واقعي) نيستند
گروگان گرفتن و تاوان خواستن حرام است
پاداش در آمد حرام
گرفتن و دادن رشوه موجب نفرين مي شود
علت بي بركتي در جامعه اسلامي
گمراهي عجيب
آيا ما مسلمان هستيم؟
حرف آخر
ضميمه
هشدار به سياستمداران و حاكمان
موفق كيست
عذاب قضاوت نادرست
پايداري بر عدالت
پست هاي دولتي موجب پشيماني در روز قيامت مي شوند
كسي كه خواستار پست باشد، دادن آن به او جايزه نيست
پاداش فريب و خيانت در بين مردم
جزاي همكاري در گناهان
در قضاوت ها ظلم كردن از روي جهل فيصله نمودن

عوامل وحدت و آسيب هاي آن

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست