مدیر مسئول
سعيد زارع
آدرس
خيابان 45 متري صدوق - 20 متري حضرت ابوالفضل(ع) - پلاك 99
خلاصه کتاب
تحقيق درباره ي دين به طور كلي، از جانب دو گروه صورت مي پذيرد: نخست متدينان و باورمندان به يك دين كه به منظور كسب آگاهي و شناخت بهتر دين خود به مطالعه و تحقيق در آن مي پردازد و... گروه دوم، كساني هستند كه ممكن است اعتقادي به يك دين نداشته باشند، اما براي شناخت دين در يك جامعه و نيز مقايسه ي آن با اديان يا ديني ديگر، يا به هر دليل ديگري به مطالعه دين مي پردازند. درس نامه ي دين شناسي كه نام و موضوع كتاب حاضر مي باشد. پژوهشگران دين شناسي را با برجسته ترين رويكردها، نگرش ها، ديدگاه ها و شخصيت ها در تاريخ مطالعه ي دين آشنا مي سازد. نويسندگاه اين اثر، با بررسي نگاه هاي متفاوت همسو يا منتقد دين، پژوهشگران را ترغيب مي كنند درباره ي نظريه ها و روش هاي مورد بحث، به ديد انتقادي بنگرند و برجستگي ها و كاستي هاي هر يك را به درستي باز شناسند. اين كتاب با ارائه جدول هاي متفاوت در زمينه ي برجسته ترين شخصيت هاي، منابع ، رويكرد ها، جدول هاي زماني و فهرست واژگان تخصصي در رشته ي دين شناسي، منبعي شايسته براي دانشجويان رشته دين شناسي به مثابه يك متن درسي است.

درسنامه دين شناسي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست