مدیر مسئول
عليرضا عقيقي بخشايشي
آدرس
قم - خيابان صفاييه كوچه بيگدلي - پلاك143 - واحد 5 - كد پستي:3715634969
خلاصه کتاب
كتاب حاضر جلد اول از مجموعه 3 جلدي كتاب كارهاي آزمايشگاه علوم تجربي مقطع راهنمايي است هر كتاب شامل آزمايش ها و مشاهده هاي كتاب درسي، مطالب و آزمايش هاي تكميلي و تعدادي سوال است كه همگي بر اساس ترتيب مطالب كتاب همان پايه تنظيم شد است. مطالب تكميلي در راستاي تعميق مطالب هر فصل و يا در ارتباط با آزمايش و يا مشاهده همان قسمت است آزمايش هاي تكميلي ساده انتخاب شده اند تا در صورت نياز و يا تمايل با تصويه دبير گرامي آنرا انجام دهد. سوالات نيز اكثراً برگرفته از آزمايش ها، مشاهده ها و يا مفاهيم همان فصل است. و در انتهاي كتاب چندين پيوست در مورد نكات ايمني در آزمايشگاه، آشنايي با وسايل آزمايشگاهي و طرز كار با ميكروسكوپ نوري آمده است.
فهرست

مقدمه
1. بخش اول: ماده و تغييرات آن
فصل 1: ماده و ويژگي هاي آن
فصل 2: اثر گرما بر حجم مواد
فصل 3: اثر گرما بر حالت مواد
فصل 4: دسته بندي مواد
2. بخش دوم: انرژي و زندگي
فصل 5: انرژي
فصل 6: نيرو
فصل 7: حركت
بخش سوم: زمين زيستگاه ما
فصل 8: آب در هوا
فصل 9: آب در روي خشكي
بخش چهارم: دنياي زنده
فصل 10: گوناگوني جانداران
فصل 11: جهان جانوران
فصل 12: دنياي گياهان
فصل 13:‌ آدمي و ميكروب ها
5. پيوست ها
ايمني در آزمايشگاه
وسايل آزمايشگاهي
طرز كار با ميكروسكوپ نوري
فهرست منابع و مآخذ

كتاب كار آزمايشگاه علوم پايه اول راهنمايي

  • نویسنده : كاظمي الهام
  • سال چاپ : 1390
  • قطع کتاب : رحلی
  • تیراژ 2000 نسخه
  • تعداد صفحه : 108صفحه
  • شابک 978-964-182-114-4
  • زبان کتاب : فارسی
  • موضوع کتاب کتب کمک آموزشی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست