مدیر مسئول
عليرضا عقيقي بخشايشي
آدرس
قم - خيابان صفاييه كوچه بيگدلي - پلاك143 - واحد 5 - كد پستي:3715634969
خلاصه کتاب
در مجموعه حاضر تلاش شده ضمن مشخص كردن موضوع و هدف هر آزمايش، با درج توضيحاتي اندك، آن چه را دانش آموز بايد بداند، انجام دهد و پس از انجام آزمايش بدان دست يابد روشن گردد همچنين در پايان برخي از آزمايش ها، سوالاتي مطرح شده تا دانش آموز ضمن تلاش براي پاسخگويي به آنها ميزان دستيابي خود به اهداف مورد نظر آزمايش را تخمين بزند و نقاط ضعف و قوت خود را باز شناسد. همچنين در كنار هر كتاب، براي هر پايه يك عدد لوح فشرده حاوي فيلم هاي واقعي از انجام آزمايش هاي مختلف ارائه مي گردد و در ارائه توضيحات مطرح شده در مورد زمينه هاي علمي مورد نياز آزمايش ها و نحوه ي كار با ابزار و مواد، يا تهيه ي مقدمات انجام هر آزمايش، در برخي موارد بيشتر دبيران محترم مد نظر بوده اند گرچه دانستن آنها براي دانش آموزان نيز خالي از فايده نخواهد بود.
فهرست

مقدمه
تصوير اعتبارنامه ي كنترل كيفيت نرم افزار آموزشي آزمايشگاه
تصوير بخشنامه ي اداره ي كل آموزش و پرورش فارس
سخني با دانش آموزان
شكل بعضي از وسايل آزمايشگاهي
آزمايش شماره ي 1 ـ كار با جعبه ي مولكولي
آزمايش شماره ي 2 ـ بررسي يك از ويژگي هاي ماده
آزمايش شماره ي 3 ـ جنبش مولكول هاي آب گرم بيش تر است يا آب سرد؟
آزمايش شماره ي 4 ـ انبساط و انقباض در مواد
آزمايش شماره ي 5 ـ چگونه يك دماپا بسازيم؟
آزمايش شماره ي 6 ـ دماسنج و انواع آن
آزمايش شماره ي 7 ـ ذوب خميري و شيشه گري
آزمايش شماره ي 8 ـ تعيين نقطه ي جوش آب
آزمايش شماره ي 9 ـ بررسي تأثير ناخالصي بر نقطه ي جوش آب
آزمايش شماره ي 10 ـ بررسي عوامل مؤثر بر سرعت تبخير
آزمايش شماره ي 11 ـ ميعان
آزمايش شماره ي 12 ـ تقطير
آزمايش شماره ي 13 ـ جداسازي اجزاي مخلوط ها (جامد در مايع)
آزمايش شماره ي 14 ـ جداسازي اجزاي مخلوط ها (مايع در مايع)
آزمايش شماره ي 15 ـ جدا سازي اجزاي مخلوط ها (جامد در جامد)
آزمايش شماره ي 16 ـ چگونه بلور بسازيم؟
آزمايش شماره ي 17 ـ چگونه گاز كربن دي اكسيد را از نوشابه ي گازدار جدا كنيم؟
آزمايش شماره 18 ـ انرژي پتانسيل مكانيكي به چه عواملي بستگي دارد؟
آزمايش شماره ي 19 ـ رابطه ي جرم و وزن
آزمايش شماره ي 20 ـ نيروي تكيه گاه
آزمايش شماره ي 21 ـ نيروي الكتريكي
آزمايش شماره ي 22 ـ قانون عمل و عكس العمل
آزمايش شماره ي 23 ـ نيروي تكيه گاه
آزمايش شماره ي 24 ـ نيروي الكتريكي
آزمايش شماره ي 25 ـ اندازه گيري جرم اجسام كوچك با ترازوي آشپزخانه
آزمايش شماره ي 26 ـ كار با نيروسنج
آزمايش شماره ي 27 ـ اندازه گيري جرم
آزمايش شماره ي 28 ـ اندازه گيري سرعت
آزمايش شماره ي 29 ـ چرخه ي آب
آزمايش شماره ي 30 ـ هواي سرد بخار آب بيش تري را نگه مي دارد يا هواي گرم؟
آزمايش شماره ي 31 ـ اندازه گيري تنفس ماهي در آب سرد و آب گرم
آزمايش شماره ي 32 ـ آشنايي با گونه هاي مختلف جانوري
آزمايش شماره ي 33 ـ مشاهده گياه خزه
آزمايش شماره ي 34 ـ گياهان تك لپه اي و دو لپه اي
آزمايش شماره ي 35 ـ چگونگي توليد اكسيژن در عمل فتوسنتز توسط گياه
آزمايش شماره ي 36 ـ مشاهده آب بركه در زير ميكروسكوپ
آزمايش شماره ي 37 ـ مشاهده ي كپك ميوه در زير ميكروسكوپ
آزمايش شماره ي 38 ـ مشاهده چشم مركب در زير ميكروسكوپ

كتاب دستور كار آزمايشگاه علوم تجربي پايه اول راهنمايي

  • نویسنده : شمس حسن
  • سال چاپ : 1390
  • قطع کتاب : رحلی
  • تیراژ 2000 نسخه
  • تعداد صفحه : 88صفحه
  • شابک 978-964-182-119-9
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست