مدیر مسئول
عليرضا عقيقي بخشايشي
آدرس
قم - خيابان صفاييه كوچه بيگدلي - پلاك143 - واحد 5 - كد پستي:3715634969
خلاصه کتاب
راهگشا، نام كتاب حاضر است كه، كتاب كمك آموزشي فارسي دوم راهنمايي مي باشد. جهت پربار بودن كتاب، آزمون ها به صورت درس به درس مي باشد و دانش آموزان مي تواند پس از آموختن هر درس، از خود ارزشيابي به عمل آورد. از آنجا كه واژه نامه ي كتاب درسي در بسياري موارد پاسخگوي محتواي كتاب درسي نيست. با استفاده از كتب مرجع، واژه هاي دشوار معني شده است. در تهيه و تنظيم واژه ها ترتيب دروس رعايت شده كه جهت ايجاد انگيزه و درك و فهم بيشتر مطالب كتاب، پيشنهاد مي شود تا دانش آموز قبل از آموزش درس جديد توسط معلم، به يادگيري معاني واژه هاي دشوار بپردازد. شرح برخي ابيات دشوار و ذكر نكات دستوري در پاسخ نامه بر حسب ضرورت توضيح داده شده است.
فهرست

بخش اول
ديباچه
درس اول: انقلاب اسلامي، تولدي ديگر
معني واژه هاي درس اول
درس دوم: شه مردان
معني واژه هاي درس دوم
درس سوم: چشمان مادربزرگ
معني واژه هاي درس سوم
درس چهارم: خردمندي، درياي خرد
معني واژه هاي درس چهارم
درس پنجم: آداب و فرهنگ ايرانيان
معني واژه هاي درس پنجم
درس ششم: فروغ دانايي
معني واژه هاي درس ششم
درس هفتم: معرفت كردگار
معني واژه هاي درس هفتم
درس هشتم: نگارنده ي زيبا، صورتگر ماهر
معني واژه هاي درس هشتم
درس نهم: سرمايه ي خوبان
معني واژه هاي درس نهم
درس دهم: سفر شكفتن
معني واژه هاي درس دهم
درس يازدهم: پند پدر
معني واژه هاي درس يازدهم
درس دوازدهم: اخلاق نيكان، اخلاق رايانه اي
معني واژه هاي درس دوازدهم
درس سيزدهم: آزادگي
معني واژه هاي درس سيزدهم
درس چهاردهم: نوجوان باهوش، آشپززاده ي وزير، گريه ي امير
معني واژه هاي درس چهاردهم
درس شانزدهم: قلم سحرآميز، دونامه
معني واژه هاي درس شانزدهم
درس هفدهم: اي وطن
معني واژه هاي درس هفدهم
درس نوزدهم: مادر
معني واژه هاي درس نوزدهم
درس بيستم: پرنده ي آزادي، كودكان سنگ
معني واژه هاي درس بيستم
درس بيست و يكم: راه خوش بختي
معني واژه هاي درس بيست و يكم
پاسخ نامه
بخش دوم
جمع مكسر
بخش سوم
شرح بعضي از اشعار كتاب
منابع و مآخذ

راهگشا ـ زبان و ادبيات فارسي پايه دوم راهنمايي

  • نویسنده : خرم ليلا
  • سال چاپ : 1390
  • قطع کتاب : وزیری
  • تیراژ 5000 نسخه
  • تعداد صفحه : 172صفحه
  • شابک 978-964-182-060-4
  • زبان کتاب : فارسی
  • موضوع کتاب کتب کمک آموزشی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست