مدیر مسئول
عليرضا عقيقي بخشايشي
آدرس
قم - خيابان صفاييه كوچه بيگدلي - پلاك143 - واحد 5 - كد پستي:3715634969
خلاصه کتاب
خانواده هاي ايرانيان از ابتدا به بچه هايشان ياد مي دهند كه احترام بزرگ ترهايشان را حفظ و از زحمات ايشان تشكر كنند يا اگر دوستي در يادگيري درس به آنها كمك كرد كرد. از او قدرداني نمايند، خوب نماز خواندن هم گونه اي تشكر از خدا، به خاطر نعمت هاي فراواني مي باشد كه ما انسان ها اصلاً نمي توانيم آن ها را شمارش كنيم. از آنجايي كه خدا ما و همه هستي را آفريده، بايد با خواندن هر چه با شكوه تر نماز، از او تشكر كنيم و در درگاهش نيازمندي خود را اظهار نماييم. نماز، نام و موضوع كتاب حاضر مي باشد كه در راستاي ترويج فرهنگ نماز ارائه شده است و شامل مقدمات نماز، اوقات نماز، آموزش وضو، آموزش تيمم، آموزش نمازها و چندين مطلب مرتبط و مفيد ديگري مي باشد.
فهرست

مقدمه
سخني با دخترها و پسرهاي گلم
درباره زيبايي ها
اصول دين
فروع دين
نماز فاطمه سلام الله عليها
مقدمات نماز
اوقات نمازها
آموزش وضو
آموزش تيمم
آموزش اذان و اقامه
آموزش نماز
نماز سه ركعتي
معرفي چند تن از زنان پاك و با تقواي صدر اسلام
معرفي چند تن از مردان پاك و پرهيزگار اسلام

نماز

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست