مدیر مسئول
عليرضا عقيقي بخشايشي
آدرس
قم - خيابان صفاييه كوچه بيگدلي - پلاك143 - واحد 5 - كد پستي:3715634969
خلاصه کتاب

من در پانزده سال گذشته مكانيسم هاي عصبي معنويت را با تب و تاب كشيشي كه خدا را ستايش مي كند مورد بررسي قرار دادم. بعضي از آيين هاي مذهبي كاري بيش از ايجاد آرامش براي شما انجام نمي دهند. بعضي از آنها شما را آماده مي كنند و آگاه نگاه مي دارند. اما برخي ديگر شما را به قلمرو متعالي تجارب عرفاني مي برند و كل زندگي تان را دگرگون مي سازند. (بخشي از متن كتاب) كتاب حاضر با نام چگونه خدا مغز شما را تغيير مي دهد؟ نوشته دكتر ‌آندرو نيوبرگ و دكتر مارك رابرت والدمن مي باشد كه خانم دكتر شهناز رفيعي زحمت ترجمه آن را كشيده اند. كتاب حاضر يك راهنماي كاربردي و آسان است كه فاصله ي موجود بين معنويت و علم اعصاب را با اطلاعات مفيد پر مي كند و مغز و زندگي شما را بهبود مي بخشد.

فهرست

 

مقدمه نويسندگان1 / دين و مغز انسان1 / چه كسي به خدا اهميت مي دهد؟پيش در آمدي بر يك انقلاب عصبي و معنوي2 / هنگام نيايش، آيا به خدا نياز داريد؟مراقبه، حافظه و مغز در حال پيري3 / خدا با مغز شما چه مي كند؟انواع عصبي سلوك معنوي2 / تحول (تكامل) عصبي و خدا4 / خدا را چگونه احساس مي كنيد؟تنوع تجربه ي معنوي5 / خدا شبيه چه چيزي است؟تصورات، خلاقيت و درك عيني معنويت6 / آيا خدا قلب دارد؟شفقت، معرفت و شخصيت معنوي مغز7 / چه اتفاقي مي افتد وقتي خدا خشمگين مي شود؟خشم، ترس و اصول گرايي در مغز ما3 / تغيير حقايق دروني دعايي براي ايجاد آرامش همگاني8 / تمرين هايي براي مغزهشت طريقي كه سلامت جسمي، رواني و معنوي را مي افزايند9 / در جست و جوي آرامشمراقبه، نيت، تمدد اعصاب و هشياري10 / ارتباطات مشفقانهگفت و گو، صميميت و تغيير تقابلسرانجام (پايان سخن) / آيا خدا حقيقت دارد؟يك انديشه ي شخصيپي نوشت مترجم

چگونه خدا مغز شما را تغيير مي دهد؟

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست