مدیر مسئول
محمد حسن اسماعيليان
آدرس
خيابان معلم، ميدان روح الله، انتشارات دارالتفسير - 37157
خلاصه کتاب
مجموعه حاضر، استفتاء است و جواب هاي فقهي آن در باب عبادات و معاملات است كه با ترتيب خاصي به نگارش در آمده اند. استفتاء شامل مسائلي مستحدثه است كه نيازمند مشاوره با مرجع تقليد است.

الفتاوي المنتخبه (مجموعه اجابات في فقه العبادات و المعاملات) جلد اول

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست