مدیر مسئول
سميه علي بخشي
آدرس
خيابان سپاه (ايستگاه) - كوچه 10 - كوچه 17 - پلاك 23
خلاصه کتاب
... در اين كتاب هر چه در مصادر معتبر و مورد اعتماد بود، جمع كردم كه هيچ گاه با هم در يك كتاب جمع نشده بود، و در اين كتاب به بسياري از ثواب هايي كه بر اين اعمال و ادعيه مترتب است، اشاره نمودم تا مردم را در عمل و روي آوردن به آنها تشويق و ترغيب كند. الحمدالله، كتابي با بهترين ترتيب و اسلوبي جديد و ساختاري كامل نوشته شد كه تمام آنچه درباره ي ماه مبارك رمضان است را در خود جمع كرده است. انسان مومن متعبد، هر آنچه كه آرزو داشته و به آن احتياج داشته باشد را در آن مي يابد، و نام اين كتاب را «منهاج الجنان في اعمال شهر رمضان» گذاشتم. قسمتي از مقدمه مولف
فهرست

مقدمه حضرت آيت الله علامه كاشاني رحمه الله
فضيلت قرائت سوره عنكبوت
فضيلت قرائت سوره روم
فضيلت قرائت سوره دخان
تعريف ماه مبارك رمضان
چرا اين ماه را، رمضان مي نامند؟
ماه مبارك رمضان، ابتداي سال است
كراهت ذكر نام رمضان، بدون آوردن كلمه ماه در ابتداي آن
احاديثي در فضيلت ماه مبارك رمضان و روزه آن
خطبه امام علي عليه السلام در فضيلت ماه مبارك رمضان
فضيلت جمعه هاي ماه مبارك رمضان
فضيلت عمره و اعتكاف در ماه مبارك رمضان
احاديثي درباره فضيلت روزه گرفتن
شرائط وجوب روزه
شرائط صحت روزه
آنچه روزه را باطل مي كند و واجب است از آنها اجتناب گردد
آنچه براي روزه دار مكروه است
ادب روزه دار

فضائل و چگونگي ورود به ماه مبارك رمضان

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست