مدیر مسئول
محمد رفيع حدائق
آدرس
خيابان اميركبير ـ خيابان آبشار – كوچه انتظام – پلاك 94 – طبقه اول – واحد غربي
خلاصه کتاب
در اين كتاب كه اصل آن به زبان انگليسي منتشر شده است، براي روشن شدن مطلب از مثال هاي تحت عنوان «مطالعه ي موردي» استفاده شده كه نمونه هايي روشن براي تبيين مطالب است. مثال هاي ذكر شده در اصل كتاب بسيار زياد است. ولي آنچه كه به نظر مي رسد مورد نياز مخاطب ايراني است. اگر چه اين كتاب در اصل راهنمايي براي مديريت در بخش تحقيق و توسعه است اما موارد مطرح شده در آن و توصيه هاي عملي آن مي تواند براي هر مجموعه كاري برخوردار از نيروي انساني موثر باشد. منظور از واژه سازمان در اين كتاب، هر گونه شركت، اداره، كارخانه يا مجموعه كاري ديگر است كه در آن جمعي از انسان ها در كنار يكديگر براي تحقق هدفي مشترك فعاليت مي كنند. در بخش هاي مختلف اين كتاب درباره اين موضوع بحث مي شود كه چگونه به يك «گروه پژوهشي به هم پيوسته» دست يابيم كه يكي از مشخصه هاي اصلي يك بخش كارا مي باشد. هم چنين اين كتاب توضيح مي دهد كه چقدر اهميت دارد يك مدير با زيردستانش ارتباطي موثر و قوي داشته باشد تا محيطي خلاق و فرآور را تضمين كند.
فهرست

مقدمه نويسنده: دو چشم انداز از يك دنيا
يك محقق وارد دنيا مديريت مي شود
فن آوران مدير يا مديران فني: يك دنيا اختلاف
زمينه هاي ايجاد خطر براي فن آوران
چرا فن آوران مدير به علم مي چسبند
مدير موفق در تحقيق و توسعه
چگونه مي توان بر ديگران به خوبي مديريت كرد
چگونه مي توان ديگران را به دقت ارزيابي كرد
آشنا شدن با اساس كار سازمان
به دست آوردن درك جامع از كاركرد كلي بخش تحقيق و توسعه
توسعه رويه و محتواي سازمان
بخش اول: جايگاه تحقيق و توسعه
شايد بايد خودتان باشيد
چگونه مي توان به سمت حد بالاي خود حركت كرد؟
بهترين راه هاي رشد كدامند؟
فصل 1: خصوصيات افراد فني
مردم و رفتار آن ها
افراد فني و رفتارشان
ترتيب گروه هاي كاري آزمايشگاه
فصل 2: ويژگي هاي يك محيط كار مطلوب
ويژگي هاي يك محيط كاري مطلوب
مطالعه موردي: فرديت
فصل 3: مشخصات يك مدير تحقيق و توسعه كارآمد
مديران خب كارمندان خوب هستند
توانايي رهبري
بهداشت رواني
فصل 4: ويژگي هاي يك معاون تحقيق و توسعه كارآمد
ارزيابي عملكرد معاون تحقيق و توسعه
اخلاقيات در مديريت تحقيق و توسعه
مطالعه موردي: اخلاقيات و سازمان هاي تنظيم كننده
بخش دوم: وظيفه هاي اصلي مديريت تحقيق و توسعه
فصل 5: پنج ركن اصلي وظيفه هاي مديريت تحقيق و توسعه
ايجاد انگيزه و الهام بخشيدن به كاركنان
احترام به ديگران
نظر خواستن از ديگران
به زير دستان اعتماد كنيد
دخالت كردن كارمندان در اداره كارها
مطالعه موردي: آن ها واقعا دوباره به من اعتماد كرده اند
مديريت با هم دلي
فصل 6: برنامه ريزي براي تحقيقاتي كارآ
روش مديريتي خود را مشخص كنيد
راهنمايي هايي براي جلب اعتماد
برنامه ريزي اي كه هدف هاي بخش تحقيق و توسعه را تحقق مي بخشد
ملاحظات اخلاقي
مشاركت در تمام سطوح
فصل 7: سازمان دهي يك گروه كاري تحقيق و توسعه
مديريت
بخش يا گروه
بخش تحقيق و توسعه
بخش تحقيق و توسعه متمركز و غير متمركز
ساختار ماتريس توليد در مقابل خط توليد
فصل 8: نظارت و كنترل
نظارت بر كاركنان آزمايشگاه
كنترل كردن عمليات تحقيق و توسعه
فصل 9: تفويض اختيار و نظارت
واگذاري كارها در تحقيق و توسعه
تفويض اختيار نه احاله
سه هدف اوليه تفويض اختيار
چگونگي تفويض اختيار
نظارت بر پيشرفت در تحقيق و توسعه
اثرهاي منفي «نظارت آمرانه»
فصل 10: جانبداري كردن و پناه كردن
مدير به عنوان حامي
راهنمايي هايي براي حمايت شخصي
راهنمايي هايي براي حمايت سازماني
پناه دادن به كاركنان
پناه دادن مي تواند زيركانه باشد
بخش سوم: «توسعه يك گروه تحقيق و توسعه كارآ»
كارآيي تحقيق و توسعه از خلاقيت نشأت مي گيرد
رهنمودهايي براي تشويق خلاقيت
فصل 11:‌ گروهي پژوهشي به هم پيوسته
يك گروه تحقيق به هم پيوسته، كارآ مي باشد
مطالعه موردي: احترام كارآيي را افزايش مي دهد
ساختار دايره اي به جاي ساختار هرمي
آيا رقابت، كاركرد را تحريك مي كند؟
فصل 12: ارتباط مؤثر
شنيدن در مقابل گوش فرادادن
متقاعد كردن در قابل ايجاد تفاهم
مطالعه موردي: افشين عليه فرزاد
برقراري ارتباط داخل يك سازمان
كارمندان را مطلع نگهداريد
مورد مطالعه: تابلوي اعلانات
ارتباطات مديريتي ضعيف
فصل 13:‌ايجاد انگيزه در كارمندان
نيازهاي اجتماعي
مطالعه موردي: پيك نيك
نياز به احترام
نياز به ارضاي شخصي
فصل 14:‌ فراهم كردن امكان رشد كارمندان
درك مردم
درك روند يادگيري
به كارگيري ادراك
مدير به عنوان مددكار
چه موقع كمك كنيم؟
كمك از طريق مديريت فعال
مدير در نقش معلم
فصل 15: به وجود آوردن اعتماد به نفس در زيردستان
اعتماد به نفس سبب افزايش كارآيي مي شود
ديگران را همان گونه كه هستند بپذيريد
ديگران را براي آنچه انجام مي دهند، تحسين كنيد
پنج قاعده براي تحسين كردن
مورد مطالعه: ياداشت براي ارج نهادن
مورد مطالعه: از كمك شما متشكرم
قدرداني عملي متقابل است
تشويق نه انتقاد
انتقاد مخرب است
انتقاد خارجي
انتقاد از خود
كلام دلگرم كننده نتيجه بخش خواهد بود
قدرت تجديد اطمينان
مورد مطالعه: شما نگران من شديد نه دستگاه
مورد مطالعه: من چطور مي توانم اين قدر احمق باشم
فهرست منابع

چگونگي مديريت بر كاركنان بخش تحقيق و توسعه

  • نویسنده : جيمز اي تينگستاد
  • مترجم خاكبازان علي اكبر
  • سال چاپ : 1384
  • قطع کتاب : وزیری
  • تیراژ 2000 نسخه
  • تعداد صفحه : 144صفحه
  • شابک 964-8902-13-5
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست