مدیر مسئول
سعيد زارع
آدرس
خيابان 45 متري صدوق - 20 متري حضرت ابوالفضل(ع) - پلاك 99
خلاصه کتاب
گفتمان اديان، نام كتاب حاضر است كه شامل مجموعه سرمقاله ها و گفت وگوهاي مجله تخصصي هفت آسمان از سال 1387 تا 1388 مي باشد. قلمرو مجله هفت آسمان به ترتيب اديان، مذاهب اسلامي و ديگر حوزه هاي دين پژوهي است، طبيعي است كه بخش عمده ي اين فصل نامه به اديان اختصاص يابد، زيرا ديگر حوزه ها يا با اهداف مركز متنوع اين مجله ربط و نسبت ندارند، يا مطبوعه هاي ديگر عهده دار آنها هستند. در بخش اديان، به حوزه ي اديان ايران باستان، اديان شرقي و آنچه به اديان ابراهيمي موسوم است پرداخت شده است.

گفتمان اديان

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست