مدیر مسئول
سيد هادي مير اشرفي
آدرس
خيابان معلم، معلم 12، فرعي 6 ، پلاك 72
خلاصه کتاب
لباس و پوشاك از جمله نيازهاي بشري است كه انسان از آغاز آفرينش به عنوان يك اصل اساسي زندگي به آن توجه داشته است، و براي رفع اين نياز همانند ساير نيازهاي ضروري حيات خويش، كوشش و تلاش نموده و ذوق و استعداد خود را به كار گرفته تا بتواند لباسي را تهيه نمايد كه هم پوشاننده ي جسم او گردد و هم ميل به زينت طلبي و خودآزمايي و زيبايي دوستي او را ارضاء نمايد. لباس از منظر اديان نيز داراي اهميت ويژه اي بخصوص در جنس زنان مي باشد و بيشترين حكم و توصيه در خوصوص پوشش، نوع پوشش زن است. تحقيق حاضر كه لباس در قرآن و سنت نام دارد، پوشش از منظر روايات معصومين عليهم السلام نيز علاوه بر قرآن و سنت پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم مورد تحقيق قرار گرفته شده و از سوي ديگر، نوع پوشش حاكمان و رهبران ديني كه قشر تاثيرگذار بر فرهنگ جامعه مي باشند بررسي شده است. همچنين به لباسهاي ممنوعه اي كه پوشيدن آنها از نظر احكام و موازين شرعي به دليلي جايز نمي باشد، مثل پوشيدن لباس شهرت، لباس بيگانگان و... پرداخته شده است. از آنجايي كه رنگ تاثير شگرفي در زندگي بشر دارد، به رنگ لباس از منظر معصومين عليهم السلام و علم روان شناسي نيز اشاراتي شده است.

لباس در قرآن و سنت

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست