مدیر مسئول
سيد هادي مير اشرفي
آدرس
خيابان معلم، معلم 12، فرعي 6 ، پلاك 72
خلاصه کتاب
حق و تكليف در قلمرو روابط اجتماعي هرگز قابل تفكيك از يكديگر نيستند بلكه از قبيل مقوله تضايف اند بگونه اي كه تحقق يكي از آندو بدون ديگري امكان پذير نيست، فلذا آن كسي كه از يك جهت نسبت به ديگران حق دارد، از جهت ديگر تكليف و وظيفه نيز دارد، بنابراين اگر حكومت نسبت به مردم وظايف و تكاليف به لحاظ اقتصادي ، اجتماعي، ديني و غيره دارد، بر آنان نيز حقوقي خواهد داشت، و بالعكس، آنچه در اين كتاب با نام تمدن نقاب مي گذرد بررسي ريشه هاي تمدن كنوني در غربست به عبارت ديگر مي خواهيم سيماي تمدن غرب را بشناسيم و ببينيم تاچه مقدار با عقائد و فرهنگ ما وخواسته هايمان سازگار است، و اكنون چه شده كه تمدن نوپاي غرب همچون مثلث برمودا عده اي را در كام خود بلعيده، و چه شده كه عده اي عنان عقل خود را به چشمان خود سپرده و جز جلوي پاي خود را نمي بينند. و به راستي چهره واقعي تمدن غرب چيست.

تمدن اسلامي تفكر غربي (تمدن بدون نقاب)

  • نویسنده : عامري هادي
  • سال چاپ : 1389
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه گلها
  • تیراژ 3000 نسخه
  • تعداد صفحه : 168صفحه
  • شابک 978-964-8841-35-0
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست