مدیر مسئول
سعيد زارع
آدرس
خيابان 45 متري صدوق - 20 متري حضرت ابوالفضل(ع) - پلاك 99
خلاصه کتاب
در دو قرن و نيم اخير، معناي زندگي براي بسياري از انسان ها در مغرب زمين به مسئله اي اساسي تبديل شده است. تا بدان حد كه گاه در معناداري زندگي خويش ترديد كرده اند، فيلسوفان تحليلي از زمره ي فيلسوفاني اند كه به تحليل و بررسي اين مساله پرداخته و درباره ي آن نظريه پردازي كرده اند. در يك نگاه كلي، بي معنايي و معناداري زندگي، دو رويكرد كاملاً متفاوت فيلسوفان تحليلي و اگزيستانسياليت به اين مسئله بوده است. بر همين پايه، نظريه هاي معناي زندگي نيز دو دسته اند. يك دسته نظريه هايي هستند كه معناي زندگي در اين جهان را دست يافتني مي دانند و دست ديگر، نظريه هايي هستند كه معناي زندگي را دست نايافتني مي دانند. در اين تحقيق تنها به تحليل و بررسي آن دسته از نظريه هايي پرداخت شده كه دستيابي به معناي زندگي در اين جهان را ممكن مي دانند، زيرا اين رويكرد طيف گسترده اي از نظريه هاي معناي زندگي را در بر مي گيرد و به تنهايي مي تواند موضوع يك تحقيق مستقل باشد.

دين و معناي زندگي در فلسفه تحليلي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست