مدیر مسئول
علي كرم جلالوند
آدرس
قم، خيابان آذر، روبروي زايشگاه ايزدي، پاساژ معصوميه، پلاك 2
خلاصه کتاب
... نان ها را از خواهرش گرفت. داخل كيسه اي كه همراه داشت ريخت و برگشت. سركوچه شان كه رسيد چشمش به يكي از همسايه ها افتاد. زن جواني بود كه شوهرش سال قبل مرده بود. دو بچه صغير داشت. زن كه بسيار هم زيبا بود نگاهي به كيسه انداخت و با التماس گفت: ـ‌ ملا اسماعيل! بچه هايم از گرسنگي بي طاقت شده اند. اگر همراهت نام داري قدري از آن را به من بده به آن ها بدهم. در عوض من در اختيار شما هستم! ملا اسماعيل كه دلش به حال زن سوخته بود گفت: ـ بفرما همشيره اين كيسه ي نان براي تو. بگير و به فرزندانت رسيدگي كن و در اختيار آن ها باش! كليد اسرار نام كتاب حاضر است كه جناب آقاي عبدالوهابي آنرا تاليف كرده اند و در آن بيش از 20 داستان كوتاه واقعي كه در گذشته اتفاق افتاده تاليف كرده اند موضوع داستان ها پيرامون عمل به امر به معروف و نهي از منكر و يا ترك آن است كه عواقب هر كدام در داستان ها مشخص مي شود اميد است كه مطالب ارائه شده قدم مثبتي در راه احياي اين فريضه ي مهم الهي باشد.

كليد اسرار

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست