قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

آيات فقهي قرآن تحليلي جامع از آيات احكام (صلاه 2جلد)

نویسنده: محبي صاحبعلي

خلاصه کتاب

برخي از ويژگي هاي اين اثر، در مقدمه ي اين كتاب: 1. تصميم و بناي نگارنده، در اين اثر، با عنايت و لطف الهي، تدوين دوره ي كامل از آيات احكام، از طهارت تا ديات و جنايت است، كه اكنون بخش مربوط به «صلوة» را، ملاحظه مي كنيد. 2. نگارنده بر آن است ضمن تكميل دوره ي كامل اين پژوهش، ابتدا موضوعاتي كه بيشتر در زمان حاضر مورد نياز است در اولويت پژوهش و تدوين خويش قرار دهد. 3. مهم ترين و بارزترين ويژگي اين كنكاش علمي در زمينه ي آيات احكام، نگاه وسيعي است كه نگارنده نسبت به آيات احكام اچلهي دارد، تا جايي كه معتقد است آيات احكام منحصر به فروعات مدون در رساله هاي عملي و منحصر به دويست يا سيصد يا پانصد يا هزار آيه نيست، بلكه با توجه به تلاش مستمر و ممارستي كه در زمينه ي قرآن و فقه و با نگرشي كه نسبت به آراي تفسيري و فقهي شيخ اعظم انصاري رحمة الله، صاحب جواهر رحمة الله، مرحوم استرآبادي، در «معارج السؤول و مدارج المأمول» و ديگران، داشته است، معتقد است از آنجايي كه قرآن « برنامه ي زندگي» است، سرتاسر قرآن، بيان احكام الهي است كه بخش عظمي از آيات قرآن، بيانگر احكامي عملي است كه از آن به تعبير فني به «آيات الأحكام» ياد مي كنيم. 4. بديهي است كه در هر پژوهش قرآني و فقهي، از آراء و نظريات صاحب نظران هر دو فن،فقهي و تفسيري استفاده مي شود؛ از اين رو، نگارنده بر آن است كه ضمن بيان آراي خويش، از آراي انديشمندان گذشته و معاصر، اعم از شيعه و اهل تسنن نيز، استفاده نمايد. 5. با توجه به اينكه امروز، نشر معارف الهي واسلامي، به ويژه فرهنگ تشيع از اهم واجبات الهي است، بر آنيم كه إن شاءالله اثر ياد شده به سه زبان فارسي، عربي و انگليسي در مرحله ي اول و سپس به زبان هاي ديگر، به جهان اسلام و تشيع عرضه شود. 6. همان گونه كه يادآوري شد، نگاه وسيع تر به آيات احكام اقتضا مي كند كه موضوعات جديدي كه امروزه پس از تشكيل حكومت اسلامي، در سايه نظام ديني، در جامعه ي اسلامي مطرح است نيز، در اين مجموعه، مورد تحقيق و بررسي قرار گيرد و از جمله اوليت هايي است كه در مورد نظر و توجه است. 7. در اين مجموعه، ضمن رعايت ترتيب ابواب و كتب فقهي و ضمن بيان فروعات فقهي مستفاد از آيات، نكات ديگري كه به نوعي مرتبط با احكام عملي و فقهي است و جنبه هاي مختلفي را براي اجراي دستورات عملي بسترسازي مي كند نيز، آمده است. 8. يكي ديگر از ويژگي هاي اين اثر، كه شايسته توجه بيشتر است اين است كه هر كسي با اين نگاه به آيات احكام بنگرد، به طور ناخودآگاه، به اين نكته ي بنيادي و اساسي، منتهي مي شود كه تعاليم اسلام به گونه اي تنظيم يافته است كه سياست آن ديانت آن آميخته است، از اين رو نتيجه ي اين نگاه، عرضه ي دستورات عملي اسلام در بسياري از زمينه هايي است كه تا كنون مورد توجه نبوده و يا اگر بوده، آن قدر اندك است كه به چشم نمي آيد، لذا با اين نگرش بايد گفت كه احكام عملي اسلام آميخته است با احكام سياسي، فرهنگي، اعتقادي، كلامي، خانوادگي و... كه إن شاءالله به لطف الهي يك يك آنها، در جاي جاي اين اثر، به طور كامل و جامع، مورد توجه قرار خواهد گرفت. 9. يكي از ويژگي هاي اين اثر، در هر چه بهتر بهره گيري از آن، اين است كه اثر ـ با توجه به تبويب و تنظيم منطقي آن و بيان پيام ها و برداشت هاي هر آيه، و نيز، توضيح و تفسير لازم، در خصوص هر آيه، به زبان فارسي ـ ضمن اينكه يك منبع پژوهشي، در زمينه تفسير آيات احكام، به شمار مي آيد، مي تواند نقش يك متن آموزشي ـ ، در سطح كارشناسي و كارشناسي ارشد، در زمينه ي تفسير و آيات احكام، براي تدريس، در حوزه هاي علميه و دانشگاه ها، در رشته هاي مختلف و مورد نياز، ـ را نيز، داشته باشد. و هر مركز علمي يا استادي، مي تواند بخش مورد نظر آن را، به عنوان متن آموزشي، براي سطح خاص مورد نظر، انتخاب كند و به دانشجويان، طلاب و فراگيران مورد نظر خود، ‌توصيه نمايد. 10. اين اثر داراي فهرست هاي مختلف از قبيل:‌فهرست آيات، روايات، منابع و عناوين است.


ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160مقدمه
نگاهي به سير تفسير آيات احكام
جايگاه ائمه عليهم السلام در تفسير
پيدايش تفسير آيات احكام
تعداد آيات احكام
آيات احكام در عصر پيامبر صلي الله عليه و آله
دوره دوم تفسير «آيات احكام»
فقه قرآن در دوران صحابه
عترت پيامبر صلي الله عليه و آله ادامه دهندگان خط رسالت
نمون ه تفسيرهاي فقهي ائمه عليهم السلام
روش اهل بيت عليهم السلام در تفسير قرآن و آيات احكام
مروري بر كتاب هاي «آيات احكام» شيعه
فقه القرآن راوندي
كنزالعرفان في فقه القرآن
زبدة‌ البيان في أحكام القرآن
تفسير شاهي يا آيات الأحكام
روش مؤلف در نگارش
مسالك الأفهام إلي آيات الأحكام
روش علمي مؤلف در مسالك الأفهام
معارج السؤول و مدارج المأمول
قلائد الدرر في بيان آيات الأحكام بالأثر
احكام قرآن آيات الأحكام في جواهر الكلام
استخراج و فصل بندي مباحث در اين اثر
آيات فقهي قرآن، تحليلي جامع از آيات احكام «صلوة»
بخش اول: اهميت نماز از ديدگاه قرآن
مفهوم «صلوة»
اهميت نماز
بخش دوم: آياتي كه بر وجوب نماز تأكيد دارند
وجوب اقامه نماز
آيه اول: (نساء 103/4)
1. وجوب نماز بر مؤمنان
2. اقامه نماز در وقت خاص
3. نماز، وظيفه اي ثابت
4. عدم وجوب نماز بر ديوانه، سفيه، بي هوش و صبّي
5. وجوب نماز بر كافر
آيه دوم: (بقره 238/2)
1. لزوم محافظت و مراقبت بر نماز
مراد از «محافظت» بر نماز
2. لزوم محافظت و مراقبت بر نمازهاي يوميه
3. اهميت ويژه نماز ظهر
4. مراد از (قوموالله قانتين)
5. لزوم نظارت اجتماعي بر نماز
6. لزوم اقامه نماز براي خدا، همراه با خضوع و توجه كامل به خدا
7. لزوم اقامه نماز از باب اطاعت و بندگي خدا
8. لزوم اخلاص در همه اعمال و رفتار
9. طاعت و خضوع براي خدا، ملاك ارزش همه اعمال و رفتار
10. دعا در حال قيام به هنگام نماز
11. مشكلات خانوادگي و نماز
آيه سوم: (طه 132/20)
1. فراخواني خانواده به نماز
2. مراد از «أهل» در جمله: (و أمر أهلك)
3. ضرورت تربيت ديني خانواده
4. مداومت و مراقبت پي گير بر اقامه نماز
5. هماهنگي بين گفتار و كردار
6. نماز در خانواده مسلمان
7. زمان تشريع نماز در اسلام
8. فايده نماز براي كيست؟
9. توجه به رازقيت خداوند، زمينه ساز اقامه نماز
10. نقش نماز
11. فرجام از آن كيست؟
آيه چهارم: (مؤمنون 1/23 9،2)
1. رستگاري مؤمنان
2. رستگاري اخروي ره آورد قطعي ايمان است
3. اطمينان بخشي به مؤمنان نسبت به رستگاري اخروي
4. عوامل رستگاري مؤمنان
5. رستگاري در گرو اقامه نماز با خشوع
6. نماز مقبول، نماز همراه با خشوع
7. بي نيازي خداوند از فايده نماز
8. خشوع در نماز، از ارجمندترين خصلت ها نزد خداوند
9. محافظت بر اقامه نماز، عامل فلاح و رستگاري
10. توصيه خداوند بر مراقبت بر انجام به موقع نماز
11. اقامه نمار در اول وقت
12. نمازگزاران، وارثان بهشت
بخش سوم: آيات مربوط به وقت نمازهاي يوميه
آيه اول: (اسراء 78/17)
1. معناي «دلوك الشمس»
2. معناي «غسق الليل»
3. اقامه نماز در وقت هاي خاص
4. كيفيت تقسيم وقت به چهار نماز
5. آغاز وقت نماز ظهر و عصر با زوال
6. مراد از نمازي كه در آيه، امر به اقامه آن شده است
7. استمرار وقت نماز ظهر و عصر تا غروب
8. مراد از صلوة «وسطي»
9. قرائت دوم آيه
10. آيا بين روايات مربوط به وقت نماز ظهر و عصر تعارض است؟
11. نماز، تكليفي است كه داراي وقت معين
12. نماز ظهر، اولين نماز واجب
13. نيمه شب، پايان وقت نماز عشاء
14. موسع بودن وقت نمازهاي يوميه
15. مراد از «قرآن الفجر»
16. اهميت ويژه نماز صبح
معناي «مشهود»
17. فضيلت اقامه نماز صبح در اول وقت
18. نظاره ويژه فرشتگان شب و روز نسبت به نماز صبح در اول وقت
آيه دوم: (هود 114/11)
1. اقامه نماز در روز و شب
2. پيامبر صلي الله عليه و آله الگوي مردم در اقامه نماز
3. نماز، تكيه گاه استقامت در راه دين
4. نقش كارهاي نكي در ترك كارهاي ناپسند
5. نقش كارهاي نيك در آمرزش گناهان
6. نقش نمازهاي يوميه در ترك و آمرزش گناهان
7. اميد بخش ترين پيام قرآن
8. اهميت اقامه نمازهاي يوميه
آيه سوم: (روم 17/30- 18)
لزوم تسبيح خداوند در اوقات چهارگانه صبح، ظهر،‌ عصر و شب
نقش تسبيح خداوند در نجات از عذاب الهي
تسبيح خداوند با نماز
زمان تشريع نمازهاي يوميه
وقت فضيلت نمازهاي يوميه
زمان ويژه براي عبادت
تفاوت معنوي زمان ها
حمد خدا در آسمان ها و زمين
آيه چهارم: (طه 130/20)
1. اذيت پيامبر صلي الله عليه و آله از سوي كافران
2. صبر در برابر فشارهاي تبليغاتي و رواني
3. حمد و تسبيح خداوند وظيفه پيامبر صلي الله عليه و آله و مؤمنان
4. لزوم ذكر و تسبيح خداوند در همه اوقات
5. نياز انسان به تسبيح در شرايط سخت
6. تسبيح و مقابله با تبليغات كافران
7. ارزش ويژه برخي از اوقات براي تسبيح و ستايش خداوند
8. فضيلت اول وقت
9. وسعت وقت در نمازهاي يوميه
10. وقت اختصاصي و مشترك نمازهاي يوميه
11. زمان و مكان تشريع نمازهاي يوميه
12. نقش صبر و تسبيح در كسب مقام رضا
13. اهميت مقام رضا
14. آثار تسبيح و تحميد خدا
آيه پنجم: (ق39/50-40)
1. صبر در برابر گفتار ناروا
2. قدرت خدا و صبر در مبارزه
3. صبر در تبليغ دين
4. ربوبيت و تنزيه و ستايش
5. نقش تنزيه و ستايش در نماز
6. تسبيح در هر سجده نماز
7. اهميت تعقيبات نماز و نوافل
8. ارتباط مستمر با خداوند
آيه ششم: (طور 48/52ـ49)
1. پايداري و شكيبايي در تبليغ دين
2. حمايت و دلجويي خداوند از مبلغان
3. نقش حمايت الهي در شكيبايي مبلغان ديني
4. ربوبيت خداوند و تأخير در مجازات
5. صبر بر دشمني كافران
6. تسبيح هنگام قيام
7. تسبيح و حمد هم زمان با آغاز هر تلاش
8. دستور اقامه نماز ظهر
9. سحر و بين الطلوعين از اوقات تسبيح
10. دستور اقامه نمازهاي پنج گانه به پيامبر صلي الله عليه و آله
آيه هفتم: (مؤمن 55/40)
تسبيح خدا در صبح و شام
آيه اول: بقره 142/2
1. مفهوم قبله
2. قبله در اديان الهي
3. قبله در اسلام
4. بيت المقدس قبله اول مسلمانان
5. تغيير قبله به دستور خداوند
6. اعتراض سفيهان نسبت به تغيير قبله
7. معترضان و نبوت پيامبر صلي الله عليه و آله
8. چگونگي تعيين قبله اول
9. پاسخ به معترضان تغيير قبله
10. عدم پذيرش احكام الهي نشانه سفاهت و بي خردي
11. امكان نسخ احكام الهي
12. نسخ حكم قبله
نسخ قبله، نسخ سنت با قرآن
حكم قبله چند بار نسخ شده است؟
13. پيشگويي قرآن در مورد اعتراض معترضان تغيير قبله
14. معجره الهي،‌ در اعلام قبلي تغيير قبله
15. تعليم پاسخ معترضان به پيامبر صلي الله عليه و آله
16. صلاحيت همه جهت ها و مكان ها براي قبله شدن با فرمان الهي
17. «كعبه» زمينه ساز هدايت
18. فلسفه تشريع دين و احكام
19. زمان و مكان تغيير قبله
20. حكم انكار تغيير قبله
21. وجوب شناخت قبله
آيه دوم: بقره 143/2
1. قبله مسلمانان، قبله ميانه
2. امت اسلامي، امتي ميانه
مفهوم «وسط»
3. مراد از «ميانه» بودن امت اسلامي
تنزيه امت اسلامي از افراط و تفريط
افراط يهود در گرايش به دنيا
تفريط مسيحيان در عزلت و انزواي بدعت گونه
قرآن و تنزيه امت اسلامي از افراط و تفريط
ميانه بودن امت اسلام در قبله
اعتدال امت اسلامي در ايمان به انبيا
وساطت امت اسلامي در فيض بخشي به ديگران
شهادت بر اعمال
مراد از «شهادت»
شهادت در دنيا و آخرت
شرايط شاهد
كيفيت شهادت و گواهي مقربان الهي
آيا غير معصوم عليه السلام مي تواند، به مقام شهادت بر اعمال، نايل شود؟
شرايط نيل به مقام شهادت بر اعمال
نقش پرهيز از اختلاف و كينه توزي در رسيدن به مقام شهادت بر اعمال
شاهدان بر اعمال
خدا
فرشتگان و مأموران الهي
پيامبران و رسولان الهي
امامان و پيشوايان معصوم عليهم السلام
ويژگي هاي دروني و ملكات انساني
اعضا و جوارح انسان
نامه اعمال
شهادت امت اسلامي براي انبياء گذشته
شهادت به نيك و بد مرده
5. قبله بودن «بيت المقدس»
6. آزمون الهي در تغيير قبله
7. آگاهي خداوند از پيروان پيامبر صلي الله عليه و آله
8. عكس العمل مسلمانان در برابر دستور تغيير قبله
9. هدايت يافتگان در تغيير قبله
10. پذيرش احكام الهي و پيروي از پيامبر صلي الله عليه و آله
11. وجوب اطاعت از پيامبر صلي الله عليه و آله
12. «ارتجاع» چيست و «مرتجع» كيست؟
13. آزمون بزرگ قبله
14. حكم نمازها و عبادت ها گذشته
15. نماز، مظهر ايمان
16. رأفت و رحمت الهي در پذيرش ايمان و عبادت هاي گذشته
آيه سوم: بقره 144/2
1. پيامبر صلي الله عليه و آله در انتظار تغيير قبله
2. پيامبر صلي الله عليه و آله هنگام نزول وحي
3. آسمان محل ظهور وحي
4. آگاهي خداوند از رفتار و نيات انسان
5. عامل تغيير قبله
6. مقام پيامبر صلي الله عليه و آله در نزد خدا
7. آيا پيامبر صلي الله عليه و آله از قبله قبلي راضي نبود؟
8. تأمين رضايت پيامبر صلي الله عليه و آله با تغيير قبله
9. فرمان قبله، معجزه جاويد پيامبر صلي الله عليه و آله
10. محدوده اختيارات پيامبر صلي الله عليه و آله
11. خطاب هاي قرآن،‌ در بيان احكام و دستورات الهي
12. تكرار فرمان تغيير قبله
13. مراد از «وجه»
14. مراد از «شطر»
15. مراد از «مسجد الحرام»
16. كيفيت استقبال در اعمال مشروط به قبله
17. اهل كتاب و تغيير قبله
آگاهي اهل كتاب از حقانيت تغيير قبله
آگاهي اهل كتاب از فرمان خدا در تغيير قبله
حكم تغيير قبله در «تورات» و «انجيل»
كتمان اهل كتاب در حقانيت حكم تغيير قبله
تهديد بد انديشان اهل كتاب
18. قبله دور و نزديك
19. مراد از «جهت قبله»
20. «كعبه» محور وحدت و انسجام
21. آثار فردي و اجتماعي تشريع قبله
22. ممنوعيت سهل انگاري در قبله
23. تلاش براي شناخت قبله
24. تسامح در شناخت قبله
25. آيا قول «ميزبان» در شناخت جهت قبله پذيرفته است؟
26. اهميت قبله
27. دعاي پيامبر صلي الله عليه و آله براي تغيير قبله
28. قبله پيامبر صلي الله عليه و آله قبل از هجرت
29. چگونگي جابه جايي مأمومين در تغيير قبله
آيه چهارم: بقره 145/2
1. قبله ياكيان دين
2. علم خداوند مانع تكليف نيست
3. ممنوعيت تكليف به «مالايطاق»
4. جهل عملي، بدتر از جهل علمي است
5. لجاجت اهل كتاب در خصوص قبله
6. ممانعت لجاجت و تعصب از تفكر
7. وظيفه اهل كتاب در پذيرش «مسجدالحرام» به عنوان قبله
8. حق ناپذيري اهل كتاب
9. قاطعيت بر موضع حق
10. مسؤوليت پيامبر صلي الله عليه و آله در عدم تبعيت از قبله اهل كتاب
11. «كعبه» قبله هميشگي
12. قبله يهود و نصارا
13. عدم تبعيت هريك از يهود و نصارا از قبله يكديگر
14. پيشگويي قرآن
15. خطر انحراف دانشمندان
16. تلاش اهل كتاب در بازگرداندن مؤمنان به قبلة خويش
17. نقش اهل كتاب در تحريف آيين خويش
18. وحيانيت و عالمانه بودن تغيير قبله
19. ميزان نقش علم در هدايت انسان
20. هشدار به پيامبر صلي الله عليه و آله در تغيير قوانين الهي
21. ويژگي دين اسلام
22. ملاك پيروي از قانون
23. قانون، براي همه يكسان است
24. ظلم پيروي از هواي نفس
25. نشانه هاي ظالمان و ستمگران
26. ظلم تبيعيت از قوانين غير ديني
27. ظلم سازش رهبران ديني
28. ظلم گناه آگاهانه
29. رخصت در قبله كسي كه كعبه را نمي بيند
30. آيا «سمت» و «جهت» قبله قابل تعريف است؟
31. معيار تشخيص قبله
32. قبله برخي شهرها و كشورها
الف) قبله عراق
ب) قبله اهل شام
ج) قبله اهل مغرب
د) قبله يمن
33. تلاش دانشمندان رياضي در تشخيص جهت قبله
34. اعتبار تشخيص قبله از سوي دانشمندان رياضي
35. احكام قبله
36. كتمان حق از سوي اهل كتاب
آيه پنجم: بقره 148/2
1. مراد از «وجهة»
2. قبله،‌ امري اعتباري و قراردادي است
3. قبله انبيا و امت هاي پيشين
4. احترام «كعبه» در نزد همه انبياء عليهم السلام
5. عظمت كعبه
6. ويژگي هاي كعبه
7. «كعبه» قبله همه نمازگزاران
8. تعيين حدود «كعبه» از زمان آدم عليه السلام
9. تاريخچه قبله بودن «بيت المقدس»
10. پرهيز از مشاجره در حكم تغيير قبله
11. لزوم پرهيز از مجادله ناپسند
12. تعيين قبله اي خاص براي هر امت از سوي خدا
13. آزادي انسان در انتخاب راه
14. مصداق خير در توجه به كعبه
15. سبقت در انجام كارهاي نيك
16. احضار همه انسان ها در قيامت
17. قيامت، مظهر علم و قدرت خدا
آيه ششم: بقره 149/2
1. راز تكرار حكم قبله
2. «مسجدالحرام» قبله امت اسلامي است در همه مكان ها و زمان ها
3. جهت قبله نيز، كفايت مي كند
4. مراد از حقانيت حكم تغيير قبله
5. تعيين قبله، مظهر ربوبيت الهي
6. تهديد الهي در مخالفت با قبله
آيه هفتم: بقره 150/2
1. ياس و ناميدي دشمنان اسلام با حكم تغيير قبله
2. تفاوت تعبير در دستور قبله
3. آثار حكم تغيير قبله
جلوگيري از اعتراض مخالفان
محروميت مخالفان قبله از توحيد ربوبي
اتمام نعمت
دستيابي مسلمانان به هدايت ويژه
4. شكر نعمت هدايت
5. مراتب هدايت
6. وظيفه سياسي در جلوگيري از سوژه هاي تبليغاتي دشمن
7. حكم قبله، نشان حقانيت پيامبر صلي الله عليه و آله در اديان پيشين
8. اثبات حقانيت پيامبر صلي الله عليه و آله با تغيير قبله
9. حجت يا مغالطه دشمنان
10. مفهوم «خشيت»
11. خشيت از خدا،‌ معيار ايمان
12. توحيد در خوف و خشيت
13. نشانه مومن در خوف از خدا
14. سازگاري توحيد در خوف با تقيّه
آيه هشتم: بقره 115/2
1. همه جا از آن خداست
2. مشرق و مغرب از آن خداست
3. مغرب تابع مشرق
4. وجه خدا در همه جا
5. توسعه در مكان و قبله نمازگزار
6. اگر به هر سو، رو كنيم خدا آنجاست، پس توجه به قبله، چه ضرورتي دارد؟
7. مراد از «وجه الله»
8. پيشوايان معصوم، كامل ترين مصداق «وجه الله»
9. فراگيري وجه خدا، عامل انذار و تبشير
10. احاطه خدا، به هر مكان، زمان و جهت
11. احاطه مأموران الهي با اذن خدا
12. آيا آيه مورد بحث، نسخ شده است؟
13. احكامي كه از آيه استفاده مي شود
14. احاطه علمي خداوند